styczeń 2013- archiwa

Możliwość komentowania ZAGUBIENI – reportaż o skazanych w Radio PIK została wyłączona

ZAGUBIENI – reportaż o skazanych w Radio PIK

ZAGUBIENI – opuszczają zakłady karne, aby wkrótce do nich powrócić  Opuszczają zakłady karne, by wkrótce znów do nich wrócić. Powodem jest brak pieniędzy, pracy, mieszkania. Stowarzyszenie “Bractwo Więzienne” jest tym,  które wyciąga do nich pomocną dłoń…  


Możliwość komentowania Centrum Readaptacji Metanoia została wyłączona

Centrum Readaptacji Metanoia

Zakończyliśmy realizację projektu “Centrum Readaptacji METANOIA” z  dotacji Ministra Sprawiedliwości   (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)  dla Stow. “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski.    Projekt był realizowany w Jednostkach Penitencjarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 1.06-31.12.2012r.


Możliwość komentowania Więźniowie w Spółdzielni Socjalnej Kreatywni została wyłączona

Więźniowie w Spółdzielni Socjalnej Kreatywni

 W ramach projektu “Centrum Readaptacji Matanoia”, realizowanego przez “Bractwo Więzienne” z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, grupa 12 osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy uczestniczyła w dniu 21 czerwca w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym w Spółdzielni Socjalnej “KREATYWNI” na terenie miasta.


Możliwość komentowania Formacja animatora Odnowy została wyłączona

Formacja animatora Odnowy

W ramach projektu METANOIA w Oratorium Jana Pawła II u OO. Jezuitów w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy z Andrzejem Hermanowskim – liderem Odnowy w Duchu Świętym nt. „Historia Ruchu-Formacja animatora wspólnoty”. Było to kolejne spotkanie z cyklu integracji społecznej.


Możliwość komentowania Centrum Pomocy Rodzinie i osobom uzależnionym została wyłączona

Centrum Pomocy Rodzinie i osobom uzależnionym

Muzeum im. ks. Józefa Jarzembowskiego w Licheniu Starym W ramach realizowanego przez  Oddział Kujawski Stow. „Bractwo Więzienne”  projektu pt.: „Centrum Readaptacji METANOIA”  z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w dniu 17 lipca br. odbyła się Pielgrzymka autokarowa osadzonych  z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz z Zakładu Karnego w Fordonie  wraz z  rodzinami […]


Możliwość komentowania Kreowanie kariery zawodowej została wyłączona

Kreowanie kariery zawodowej

 W ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA odbyła się spotkanie tematyczne osadzonych OZ AŚw Bydgoszczy w Klubie Integracji Społecznej Wiatrak w Fordonie,  gdzie osadzeni poznali formy pomocy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Była to również okazja do dyskusji nad specyfiką rynku pracy i wyzwaniach czekających skazanych po odbyciu kary. Spotkanie to dostarczyło naszym podopiecznym wiele cennych […]


Możliwość komentowania Profilaktyka uzależnień została wyłączona

Profilaktyka uzależnień

  Zdjęcia i tekst “Bractwo Więzienne” W ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA w kolejnych Zakładach Karnych Okręgu Bydgoskiego są organizowane spotkania z pedagogiem społecznym w zakresie profilaktyki uzależnień, na których  kluczowe znaczenie dla osadzonych ma świadectwo byłego alkoholika, narkomana i lekomana – Kazimierza Pawłowskiego – dziś  artysty malarza nagrodzonego za zasługi w ewangelizacji więźniów przez Prison […]


Możliwość komentowania Wiatrak i recydywa została wyłączona

Wiatrak i recydywa

W ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA,  odbyło się kolejne spotkanie reintegracji społecznej, tym razem w Fundacji WIATRAK. 


Możliwość komentowania Dawać świadectwo i głosić imię Chrystusa została wyłączona

Dawać świadectwo i głosić imię Chrystusa

XXXI TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w Bydgoszczy, którego motto brzmi: „Dawać , świadectwo i głosić imię Chrystusa”  (Benedykt XVI) wypełnił przestrzeń za kratami Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych oprócz naszych Braci Więźniów mieliśmy zaszczyt gościć:  Prof. dr Helenę Czakowską – Rektor Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej, Prof. Janusza Kutta z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Panią Małgorzatę Platajs – Dyrektor […]


Możliwość komentowania Subkultura i kultura została wyłączona

Subkultura i kultura

Tekst i zdjęcia Stow. „Bractwo Więzienne” Oddz. Kuj.-Pom. W ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA odbyła się kolejne spotkanie integrujące ze społeczeństwem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – naszych Braci – recydywistów osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy. W dniu 18 września br. „Bractwo Więzienne”, o właściwych sobie doświadczeniach subkultury więziennej, gościło w Klubie Inteligencji Katolickiej w […]