Kreowanie kariery zawodowej

 W ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA odbyła się spotkanie tematyczne osadzonych OZ AŚw Bydgoszczy w Klubie Integracji Społecznej Wiatrak w Fordonie,  gdzie osadzeni poznali formy pomocy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Była to również okazja do dyskusji nad specyfiką rynku pracy i wyzwaniach czekających skazanych po odbyciu kary. Spotkanie to dostarczyło naszym podopiecznym wiele cennych informacji przydatnych po opuszczeniu zakładu karnego i w powrocie do aktywnego życia zgodnego z normami społecznymi. Spotkanie w KIS prowadziła Pani Kierownik Pani Joanna Kowalska.

 

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.