Profilaktyka uzależnień

 

Zdjęcia i tekst “Bractwo Więzienne”

W ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA w kolejnych Zakładach Karnych Okręgu Bydgoskiego są organizowane spotkania z pedagogiem społecznym w zakresie profilaktyki uzależnień, na których  kluczowe znaczenie dla osadzonych ma świadectwo byłego alkoholika, narkomana i lekomana – Kazimierza Pawłowskiego – dziś  artysty malarza nagrodzonego za zasługi w ewangelizacji więźniów przez Prison Fellowship. Po kilkunastu latach więzienia Kazimierz powrócił do społeczeństwa, dzięki łasce Bożej i dobrym ludziom, jest na zasadzie wyjątku Członkiem Stow. “Bractwo Więzienne”, a nawt bierze udział w  Zjazadach Prisonn Fellowship w Toronto. Na tym międzynarodowym forum formacji Wolontariuszy Kazimierz Pawłowski miał zaszyt rozdać 200 sztuk  albumu w wersji polsko-angielskiej pt.  ” Spojrzenie zza krat na wiarę i życie”.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.