październik 2011- archiwa

Możliwość komentowania Ks. Paweł Wojtas duszpasterzem światowym została wyłączona

Ks. Paweł Wojtas duszpasterzem światowym

Ks. Paweł Wojtas – duszpasterz światowy Ks. prałat dr Paweł Wojtas, z diecezji warszawsko-praskiej, naczelny Kapelan więziennictwa w Polsce, został wiceprezydentem Międzynarodowej Komisji Katolickiego Duszpasterstwa Więziennego. Wyboru Jego i nowych władz tej organizacji dokonano podczas XIII zjazdu krajowych naczelnych kapelanów więziennych z 60 państw, który obradował w stolicy Kamerunu-Jaunde.  DROGIEMU KAPELANOWI serdeczne gratulacje wraz z […]


Możliwość komentowania Wolontariat Więźniów na XX Warszawskiej Pielgrzymce Niepełnosprawnych została wyłączona

Wolontariat Więźniów na XX Warszawskiej Pielgrzymce Niepełnosprawnych

     Polski fenomen pielgrzymowania stał się wielką lekcją wypływania na głębię wiary i człowieczeństwa dla całego świata. Obecność zaś pątników z zagranicy zdaje się być owocem modlitewnego szturmu pokoleń, które przemierzały szlaki do Królowej Polski w częstochowskim Sanktuarium. W sierpniu nasz piękny kraj staje się szczególnie barwnym i żywym obrazem wędrującego Kościoła.        Ekscelencja ks. […]