Centrum Readaptacji METANOIA

Możliwość komentowania Projekt Centrum Readaptacji METANOIA została wyłączona

Projekt Centrum Readaptacji METANOIA

z dotacji Ministra Sprawiedliwości  od 1  STYCZNIA  do 31 grudnia 2016 r. Spotkania w zakresie profilaktyki uzależnień w ZK Poradnictwo listowne personalne: mediacja rodzinna,  pedagog, mentoring Spotkania integracji społecznej w warunkach wolnościowych Wyjazd do Centrum Pomocy Rodzinie w Licheniu osadzonych z  rodzinami  Pomoc rzeczowa w postaci bonów żywnościowych Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania Pomoc świadczona zgodnie […]


Możliwość komentowania W Centrum Pomocy Rodzinie i Uzależnionym została wyłączona

W Centrum Pomocy Rodzinie i Uzależnionym

We wrześniu odbył się wyjazd do Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Sanktuarium w Licheniu. Grupa 15 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz w wolontariuszami i wychowawcą zwiedziła Sanktuarium, piękne tereny zielone. Następnie grupa miała spotkanie w terapeutą oraz z byłym więźniem alkoholikiem, który dzisiaj jest trzeźwy, ożenił się i prowadzi własną działalność […]


Możliwość komentowania Integracja społeczna dla skazanych została wyłączona

Integracja społeczna dla skazanych

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania readaptacyjne w warunkach wolnościowych w Centrum Integracji Społeczej w Bydgoszczy dla osadzonych z Aresztu Śledczego a następnie z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Program Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jest ważnym instrumentem wsparcia i readaptacji społeczno-zawodowej grup nie będących społecznie i ekonomicznie samo wystarczającymi oraz ich integracji […]


Możliwość komentowania Godność człowieka – METANOIA została wyłączona

Godność człowieka – METANOIA

Spotkanie w Caritas Diecezji Bydgoskiej było skierowane również dla recydywistów, osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego. Przedstawiona prezentacja działalności przez dyrektora Caritasu, ks. Wojciecha Przybyłę, pokazała ogrom działań na rzecz ludzi wykluczonych. Pokazała również godność każdego człowieka nad którym pochyla się Caritas – chorych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo. W drugiej części osadzeni spotkali się z wolontariuszami […]


Możliwość komentowania Readaptacja w Fundacji WIATRAK została wyłączona

Readaptacja w Fundacji WIATRAK

Odbyły się spotkania readaptacyjne w warunkach wolnościowych dla osadzonych w zakładzie karnym półotwartym dla recydywistów. Pierwsze spotkanie integracyjne warunkach wolnościowych zostało zrealizowane w Fundacji Wiatrak z udziałem osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego, Wychowawcy oraz wolontariuszy i pokazało całą przestrzeń rozwoju człowieka, realizowaną na różnych płaszczyznach: mentalnej, duchowej i fizycznej. Fundacja mieści się w nowo […]


Możliwość komentowania Nie bądź więźniem uzależnienia została wyłączona

Nie bądź więźniem uzależnienia

W wybranych zakładach karnych Okręgu bydgoskiego SW odbyły się spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA, realizowanego z dotacji Ministra Sprawiedliwości. W ZK w Koronowie i w OZ w Koronowie odbyły się spotkania na tzw. “zamku”  w Oddziale półotwartym. Prelekcję pt. “W świecie uzależnień” połączoną ze świadectwem byłego więźnia. poprowadziła terapeutka, […]


Możliwość komentowania Centrum Pomocy Rodzinie została wyłączona

Centrum Pomocy Rodzinie

W dniu 7 października br. w ramach projektu “METANOIA” – realizowanego przez Stow. “Bractwo Więzienne” Oddz. Kujawsko-Pomorski – grupa osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy udała się do Lichenia, gdzie na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej znajduje się Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie oprócz charakteru Pielgrzymki miało cel nawiązywania więzi rodzinnej.


Możliwość komentowania Centrum Readaptacji Metanoia została wyłączona

Centrum Readaptacji Metanoia

Zakończyliśmy realizację projektu “Centrum Readaptacji METANOIA” z  dotacji Ministra Sprawiedliwości   (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)  dla Stow. “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski.    Projekt był realizowany w Jednostkach Penitencjarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 1.06-31.12.2012r.


Możliwość komentowania Więźniowie w Spółdzielni Socjalnej Kreatywni została wyłączona

Więźniowie w Spółdzielni Socjalnej Kreatywni

 W ramach projektu “Centrum Readaptacji Matanoia”, realizowanego przez “Bractwo Więzienne” z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, grupa 12 osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy uczestniczyła w dniu 21 czerwca w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym w Spółdzielni Socjalnej “KREATYWNI” na terenie miasta.


Możliwość komentowania Formacja animatora Odnowy została wyłączona

Formacja animatora Odnowy

W ramach projektu METANOIA w Oratorium Jana Pawła II u OO. Jezuitów w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy z Andrzejem Hermanowskim – liderem Odnowy w Duchu Świętym nt. „Historia Ruchu-Formacja animatora wspólnoty”. Było to kolejne spotkanie z cyklu integracji społecznej.