grudzień 2010- archiwa

Możliwość komentowania Cztery lata życia z „Bractwem Więziennym”… została wyłączona

Cztery lata życia z „Bractwem Więziennym”…

MOJA  DROGA  Z  „BRACTWEM WIĘZIENNYM” na spotkaniach ARKI  W ZAKŁADACH KARNYCH OD 2007 ROKU  DO  DZISIAJ. Do Bydgoszczy na Toruńską przyjechałem 28 stycznia 2007 roku. Na OZ przyjechałem bez jakiś konkretnych planów. Przyjechałem – to przyjechałem, było mi obojętnie, gdzie będę.  Już pierwszego dnia dowiedziałem się, że przychodzę tu na spotkania  Bractwa Więziennego. Zacząłem się […]


Możliwość komentowania Koncert kolęd w Koronowie została wyłączona

Koncert kolęd w Koronowie

  Koncert kolęd, dla odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Koronowie, w wykonania Piotra Zaporowicza i Macieja Różyckiego, był chwilą refleksji nad własnym życiem w świetle historii Zbawienia.    J 3,16:   “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”  


Możliwość komentowania Maraton Biblijny została wyłączona

Maraton Biblijny

W odpowiedzi na Adhortacją Apostolską Papieża Benedykta XVI o Słowie Bożym  Verbum Domini w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbył się Maraton Biblijny. Osadzeni przez kilka godzin wraz z wolontariuszami “Bractwa Więziennego” czytali na zmianę Ewangelię wg św. Łukasza, która najbardziej przybliża tajemnicę Bożego Narodzenia. Ufamy, że w Bogu wiadomym czasie,  to zasiane ziarno Słowa Bożego […]


Możliwość komentowania KARA-POCZUCIE WINY-SUMIENIE została wyłączona

KARA-POCZUCIE WINY-SUMIENIE

1 grudnia 2010 roku o godzinie 14.45 w auli Atrium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się seminarium na temat „Kara – sumienie – poczucie winy”.  Na zaproszenie Pani profesor Teresy Sołtysiak – opiekuna specjalności Resocjalizacja – na sympozjum przybyli: Prezes Zarządu Pani Inż. Anna Stranz oraz Wolontariusze z Bractwa Więziennego w Bydgoszczy, Skazani z Oddziału Zewnętrznego […]


Możliwość komentowania Sumienie – świadectwo Andrzeja została wyłączona

Sumienie – świadectwo Andrzeja

SUMIENIE – ŚWIADECTWO ANDRZEJA Zanim rozpocznę swoje „wywody” na temat sumienia należałoby odpowiedzieć sobie czym jest sumienie. Dla mnie sumienie to bezpośrednie łącze ze Stwórcą. To On za pomocą „specjalnej sieci” zwanej sumieniem informuje mnie co zrobiłem źle, dzięki sumieniu wiem jak żyć. A nie ma nic wspanialszego jak żyć w zgodzie z własnym sumieniem bez […]