lipiec 2011- archiwa

Możliwość komentowania Bydgoska resocjalizacja została wyłączona

Bydgoska resocjalizacja

W słoneczny lipcowy dzień kolejny raz wolontariusze Stow. „Bractwo Więzienne” zorganizowali „wyjście do miasta” dla osadzonych, którzy  uczestniczą w  spotkaniach ewangelizacyjnych w OZ AŚ w Bydgoszczy. W centrum  programu była Eucharystia w Intencji „Bractwa Więziennego” w kościele u Ojców Jezuitów, sprawowana przez Ojca Mieczysława Sołowieja. Ten tak bardzo oczekiwany przez osadzonych dzień miał również charakter spotkania […]


Możliwość komentowania Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych została wyłączona

Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych

Wychowany zostałem w wierze katolickiej, a wiec byłem ochrzczony, później I Komunia Święta, ślub. W życiu dojrzałym już, niby wierzyłem w Boga, ale nie miałem czasu na Boga. Ważniejsze, jak mi się wówczas wydawało było zapewnienie sobie i Rodzinie dostatku, jako takiej pozycji społecznej i finansowej. Bóg był na dalszym planie, a jak powiedział Św. Augustyn […]


Modlitwa w intencjach “Bractwa Więziennego”

EUCHARYSTIA  w intencjach “Bractwa Więziennego”, sprawowana przez Ks. dr. Zenona Niemczyka w dniu 5 lipca 2011r. przed cudownym obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej Katedrze, zgromadziła wolontariuszy tego Stowarzyszenia wraz z Osadzonymi z Oddziału Zewnętrzenego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Ewangelia dnia przypomniała o zwycięstwie Chrystusa nad demonami, naszymi chorobami i słabościami. Namacalnym dowodem Łaski Bożej byli  bydgoscy recydywiści, którzy czytali  Modlitwę […]