Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stow. „Bractwo Więzienne” Oddział Kuj.-Pom. za rok 2016

 1. Spotkania ewangelizacyjne cykliczne – 136

– OZ AŚ Bydgoszcz      51
– ZK     Koronowo       37
– OZ ZK Koronowo    24
– OZ Strzelewo           24

 1. Organizacja OGÓLNOPOLSKICH UROCZYSTOŚCI WIĘZIENNICTWA w Bydgoskiej Katedrze 3 kwietnia 2016, pod patronatem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Ks. Biskupa Jana Tyrawy.  W uroczystej Eucharystii koncelebrowanej, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Celestino Migliore, wzięli udział kapelani więzienni z Naczelnym Kapelanem Więziennictwa Ks. prałatem Pawłem Wojtasem i założycielem Stow. „Bractwo Więzienne” Ks. Infułat Janem Sikorskim, Służba Więzienna Wolontariusze i Więźniowie .
 1. Współorganizacja Krajowego Zjazdu “Bractwa Więziennego” w ODK w Zaciszu 2-3 kwietnia 2016.
 2. Udział w II Festiwalu Zdrowego Stylu Życia organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w szkołach: Zespół Szkół Samochodowych; Zespół Szkół Budowlanych; Zespół Szkół START; Technikum Chemiczne; Zespół Szkół nr 35 z Fordonu – połączonego ze świadectwami byłych Więźniów i Waldemara Dąbrowskiego ze Stow. Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ.
 3. Realizacja projektu Centrum Readaptacji METANOIA z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości w wys. 31.tys zł, a w tym:
  5.1 Dofinansowanie pobytu byłych więźniów w Hostelu – 6000zł, bony rzeczowe za 6000zł;

   5.2 Poradnictwo listowne

  Poradnictwo listowne   960

  – w tym  porady personalne 420

  5.3 Spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień:
   „Nie bądź więźniem uzależnienia” – warsztaty – mgr psychologii Nadia Kostrzewa – Pracownia Wspierania Par i Rodzin “Bliżej”,  świadectwo  byłego Więźnia w ZK w Fordonie
  “W świecie uzależnień” – mgr resocjalizacji Justyna Pilich prelekcja połączoną ze świadectwem byłego więźnia, który rozprowadził wśród osadzonych      wydane przez siebie broszurki pt.: “Wolność jaką daje Bóg”

  5.4 Spotkania integracyjne warunkach wolnościowych
  Spotkanie w Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy
  Spotkanie w Caritas Diecezji Bydgoskiej
  Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej z os. OZ AŚ w Bydgoszczy
  Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej z os. AŚ w Bydgoszczy

  5.5 We wrześniu odbył się wyjazd do Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Sanktuarium w Licheniu

  – Św. Mikołaj dla dzieci Więźniów w ZK w Fordonie

       Liczba osób, którym udzielono pomocy (udzielono świadczeń) ze środków dotacji:

– osoby pozbawione wolności: 385
– osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych: 19
– członkowie rodzin osób pozbawionych wolności: 6
– członkowie rodzin osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych: 3
Ogółem udzielono pomocy (udzielono świadczeń) 413 osobom

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski za rok 2014

1. Spotkania   ewangelizacyjne cykliczne – 141

– OZ AŚ Bydgoszcz    52
– ZK Koronowo          39
– OZ ZK Koronowo   26
– OZ Strzelewo           24

2. Pielgrzymka  “Bractwo Więziennego”  na Jasną Górę w Dniu Modlitw za Więźniów z udziałem osadzonych z OZ AŚ.
3. Modlitwy za Więźniów w Kaplicy Sióstr Klarysek z udziałem wolontariuszy, byłych więźniów i ich rodzin .
4. Udział w liturgii osadzonych OZ AŚ w Bydgoszczy w Uroczystościach  Odpustowych w Bydgoskiej Katedrze.
5. Biblijny rachunek sumienia – ZK Fordon
6. Spotkanie w AŚ w Bydgoszczy z Janem Budziaszkiem z perkusistą zespołu Skaldowie, Jackiem Beszczyńskim i byłym hokeistą Waldemarem Dąbrowskim.
7. Tajemnica sukcesu… Spotkanie z Janem Budziaszkiem w ZK w Fordonie, ZK w Strzelewie oraz w Domu Poprawczym dla dziewcząt w Koronowie.
8. Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II w ZK w Fordonie pt.: “Miłosierdzie moją misją” w wykonaniu Maciej Różyckiego, połączony z recytacją Dzienniczka św. Faustyny.
9. Opieka wolontariusza naszego Stowarzyszenia nad osadzonymi podczas w XXI  Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki dla Niepełnosprawnych do Częstochowy.

10.Organizacja spotkań podczas  XXXIII TKCH w Zakładach Karnych w Bydgoszczy
–  AŚ w Bydgoszczy – Okno Papieskie – Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie
– ZK Fordon – Koncert Uwielbieniowy – Szkoła Nowej Ewangelizacji
– ZK Potulice – Kapelan Solidarności – oprawa muzyczna Jan Tul
– ZK Strzelewo – Ostatni Różaniec Ks. Jerzego – oprawa muzyczna Jan Tul
– OZ AŚ w Bydgoszczy – Chrześcijański biznes – Aleksandra i Grzegorz Muszyńscy

Zorganizowanie Debaty “STOP  dla Ekonomii wykluczenia” – we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

11. Spotkanie w OZ AŚ w Bydgoszczy z  Haliną Mieczyńską – liderką Stow. Apostolstwa Dobrej Śmierci.
12. Koncert  kolęd w ZK w Koronowie z udziałem toruńskiego barda  Jacka Beszczyńskiego oraz bydgoskiej poetki Kornelii Kijak oraz Waldemara Dąbrowskiego.
13. Spotkanie Opłatkowe w OZ w Bydgoszczy.
14. Spotkanie Opłatkowe w OZ w Strzelewie.Spotkanie  w OZ AŚ w Bydgoszczy “Chrześcijański biznes”  z Aleksandrą i Grzegorzem Muszyńskim

15. Realizacja projektu Centrum Readaptacji METANOIA  z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości w wys. 20.tys zł, a w tym:

– Dofinansowanie pobytu byłych więźniów w Ośrodku Mateusz w Toruniu
– Listowne poradnictwo personalne, mentoring.
– Spotkania w ZK w Okręgu Bydgoskiego z zakresu profilaktyki alkoholowej, prowadzone przez certyfikowanego terapeutę O. Grzegorza Góralskiego,  połączone z prezentacją multimedialną oraz ze świadectwem byłych więźniów.
– Wyjścia readaptacyjne z osadzonymi w AŚ w Bydgoszczy oraz w OZ AŚ w Bydgoszczy do Centrum Integracji Społecznej, do Spółdzielni Socjalnej Kreatywni oraz  Alwernia w Bydgoszczy.
– Pielgrzymka do Markowic oraz  Centrum Pomocy w Licheniu – osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy i ich rodzin.
– Św. Mikołaj dla dzieci Więźniów w ZK w Fordonie
– Pomoc rzeczowa  dla byłych więźniów, spełniających kryteria dochodowe
🙂

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2013

1. Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA- 136
– OZ AŚ Bydgoszcz 52
– ZK Koronowo 48
– OZ ZK Koronowo 24
– OZ Strzelewo  12
2. Diecezjalny Dzień Modlitw za Więźniów w  Święto Miłosierdzia w Bazylice w Bydgoszczy
z udziałem pracowników służby Więziennej, wolontariuszy, więźniów i ich rodzin .
2. Wyjście integracyjne osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy na Wyspę Młyńską, połączone z udziałem w nabożeństwie majowym w Katedrze.
3. Udział w liturgii osadzonych OZ AŚ w Bydgoszczy w Uroczystościach  Odpustowych w bydgoskiej Katedrze.
4. Udział osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszcz w uroczystości odpustowej w Bazylice połączonej z emisją  filmu Cristiada.
5. Wyjście osadzonych do Filharmonii na koncert pt.: „Od klasyki do Beatlesów”
6. Spotkanie opłatkowe w OZ w Bydgoszczy
7. Pielgrzymka „Bractwa Więziennego” do Lichenia
8. Misja Szkaplerzna Tadeusza Rutkowskiego w ZK w Fordonie, ZK w Koronowie
oraz w ZK w Potulicach
9. Koncert Rap – zespół hiphopowy PeEs Maciej Białka
10. Dzień Dziecka w ZK w Fordonie
11. Spotkanie z bydgoską poetką Kornelią Kijak w ZK w Fordonie
12. Spotkanie w ZK w Fordonie z byłym hokeistą Waldemarem Dąbrowskim pt. : „Jak żyć, żeby nie zostać na lodzie”.
13. Gwiazdka dla dzieci Więźniów w ZK w Fordonie
14. Spotkanie opłatkowe w OZ w Strzelewie z udziałem poetki Kornelii Kijak.
15. Przygotowanie do Bierzmowania  2 osadzonych.
16. Opieka wolontariusza naszego Stowarzyszenia nad osadzonymi podczas w XX Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki dla Niepełnosprawnych do Częstochowy.
17. Organizacja spotkań podczas  XXXII TKCH w Zakładach Karnych w Bydgoszczy, z udziałem zespołu POTOK, toruńskiego barda Jacka Beszczyńskiego, poetki Kornelii Kijak, Waldemarem Dąbrowskim Prezesem Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ w Toruniu.
–  AŚ w Bydgoszczy,
– ZK Fordon
–  ZK Potulice,
–  ZK Koronowo,
–  OZ AŚ w Bydgoszczy
18. Współpraca z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w ramach Wydziału Opieki Postpenitencjarnej Uniwersytetu
Międzypokoleniowego OMEGA.
19. Prowadzenie korespondencji z osadzonymi z różnych Zakładów Karnych – odpowiedź na około 1000 listów.

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE za rok 2012

1. Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA – 136
– OZ AŚ Bydgoszcz 52
– ZK Koronowo 52
– OZ ZK Koronowo 26
–  indywidualne                   – ZK Koronowo   6

2. Spotkanie z egzorcystą ks. Antonim Balcerzakiem – byłym kapelanem więziennym – w OZ AŚ w Bydgoszczy
3. Udział osadzonych w spotkaniu z Biskupem w kościele OO. Jezuitów w Bydgoszczy.
4.  Św. Mikołaj dla dzieci i ich rodzin w ZK w Fordonie, koncert kolęd – zespół Paragraf.
5. Lokalne Uroczystości Dnia Modlitw za Więźniów u OO. Jezuitów w Bydgoszczy z udziałem pracowników

służby Więzienne, wolontariuszy, więźniów i ich rodzin .
6. Rozpoczęcie  w ZK w Fordonie cyklicznych spotkań ARKI– z udziałem byłego więźnia Tomasza Kuncewicza
7. Koncert w ZK w Potulicach w dniu 13 czerwca poświecony Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, dziś błogosławionemu.
8. Opieka wolontariusza naszego Stowarzyszenia nad osadzonymi podczas w XX Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki dla Niepełnosprawnych do Częstochowy.
9. Udział w liturgii osadzonych OZ AŚ w Bydgoszczy w Uroczystościach  Odpustowych w bydgoskiej Katedrze.
10. Organizacja spotkań  podczas XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zakładach Karnych – z zaproszeniem dawnego mistrza wschodnich sztuk walki (3dan) obecnie ks. Dominka Chmielewskiego-  oraz  byłego więźnia, którzy złożyli świadectwo swojej wiary i przemiany życia, poprawnie funkcjonując w społeczeństwie.
–  AŚ w Bydgoszczy,
–  ZK Potulice,
–  ZK Koronowo,-
–  OZ AŚ w Bydgoszczy
11. Prowadzenie korespondencji z osadzonymi z różnych Zakładów Karnych – odpowiedź na około 1000 listów.
12. Współpraca z Uczelniami
– Moderowanie Debaty pn. „Problemy readaptacji więźniów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi ekonomi społecznej” we współpracy z WSG w Bydgoszczy.

– pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich uczelni wyższych, poprzez udostępnianie materiałów o metodach pracy oraz świadectw więźniów i wolontariuszy.
13. Promocja świadectw nawróconych więźniów w prasie i mediach, w Radio PIK oraz w tygodnikach katolickich a także na stronie internetowej „Bractwa Więziennego” www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl
14. Realizacja projektu Centrum Readaptacji METANOIA  z dotacji Ministra Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2012.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej przy Fundacji Wiatrak,  Spółdzielni Socjalnej Kreatywni, Klubu Inteligencji Katolickiej, Odnowy w Duchu Św.  Stow. Alwernia oraz  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy przy WUP(Oddz. Zam.) Swoim działaniem projekt objął 7 zakładów karnych na terenie województwa kuj.-pom. Na rzecz projektu pracowali specjaliści między innymi: prawnik, psycholog, pedagog społeczny, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz były więzień.  Jako wolontariusze – Członkowie Stowarzyszenia,  między innymi: Kurator zawodowy, filolog języka angielskiego, lekarz, księgowa. Otrzymaliśmy  zgodę  Sądu Rejonowego, na diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb więźniów przez  kuratora zawodowego. Diagnoza ta  umożliwiła rzetelną  weryfikację osób, spełniające kryteria pomocy. W spotkaniach profilaktyki uzależnień na terenie ZK wzięło udział 195 osadzonych, w spotkaniach readaptacyjnych w warunkach wolnościowych wzięło udział 110 osadzonych, zostały udzielone  52 stacjonarne porady prawne, zostało odpisanych  620  listów na zasadzie mentoringu, oraz 70 listów w zakresie poradnictwa personalnego. Gwiazdka w ZK w Fordonie  objęła 35 dzieci i ich bliskich, z dodatkowym udziałem zespołu Paragraf 2009 z innego ZK.
Udzielono pomocy finansowej, pomocy rzeczowej oraz dopłaty do czynszów zgodnie z załącznikiem do umowy w wys. 10786.42zł  w 57 świadczeniach pomocy. Program zakończyło nagranie w Radio PIK wypowiedzi więźniów i kilku osób zaangażowanych  w projekt

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE za rok 2011

1. Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA  – 156
– OZ AŚ Bydgoszcz 52
– ZK Koronowo      52
– OZ ZK Koronowo 26
indywidualne      – ZK Koronowo 26
2. Spotkanie kolędowe w Bazylice z udziałem osadzonych w OZ AŚ w Bydgoszczy
3.  Św. Mikołaj dla dzieci i ich rodzin w ZK w Fordonie, koncert kolęd.
4. Pielgrzymka 18 osadzonych z OZ A S w Bydgoszczy i ich rodzin (dwudniowa) wraz z wychowawcą, kuratorem i wolontariuszami – organizowana wraz z AŚ w Bydgoszczy do Częstochowy na Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów.
5. Lokalne Uroczystości Dnia Modlitw za Więźniów u OO. Jezuitów w Bydgoszczy z udziałem więźniów i ich rodzin.
6. Wyjazd wolontariuszy z 2 osadzonymi, nie mającymi jeszcze otwartej drogi przepustowej, na Uroczystość
I Komunii świętej ich dzieci.
7. Spotkanie w ZK w Fordonie i w OZ AŚ w Bydgoszczy z p.o. dyrektora MOPS Panią Ewą Taper
8. Koncert w ZK w Potulicach w dniu 13 maja poświecony Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, dziś błogosławionemu.
9. Wyjście do Fary oraz spotkanie integracyjne na terenie miasta 12 osadzonych OZ AŚ w Bydgoszczy.
10. Spotkanie nawiązywania więzi rodzinnych – spacer, udział we Mszy świętej i spotkanie u Ojców Jezuitów w Bydgoszczy.
11. Opieka wolontariusza naszego Stowarzyszenia nad osadzonymi podczas w XX Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki dla Niepełnosprawnych do Częstochowy.
12. Aktywny udział w liturgii osadzonych OZ AŚ w Bydgoszczy w Uroczystościach  Odpustowych w bydgoskiej Katedrze.
13. Dzień Papieski w ZK Fordonie z prezentacją materiałów o Jania Pawle II bł.  młodzieży gimnazjalnej  oraz świadectwo  więźnia z OZ AŚ w Bydgoszczy, który przed zatrzymaniem był na  audiencji grupowej  w Rzymie u Papieża Jana Pawła II.
14. Organizacja spotkań słowno-muzycznych podczas XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zakładach Karnych – z zaproszeniem  Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz  byłych więźniów, którzy złożyli świadectwo swojej wiary i przemiany życia, poprawnie funkcjonując w społeczeństwie.
–  AŚ w Bydgoszczy,
–  ZK Potulice,
–  ZK Koronowo,-
–  OZ AŚ w Bydgoszczy
16.  Spotkanie AŚ w Chojnicach inicjujące działalność „Bractwa Więziennego” w Chojnicach.
17. Zwiedzanie wolontariuszy wraz z  7 osadzonymi z OZ AŚ w Bydgoszczy  żłobków w Kościołach bydgoskich, udział we Msza św. w Bazylice, zwiedzanie Focus Park oraz kawa w Caritasie u OO. Jezuitów w Bydgoszczy.
15. Prowadzenie korespondencji z osadzonymi z różnych Zakładów Karnych – odpowiedź na około 500 listów.
16. Współpraca z Uczelniami
– udział w zajęciach wolontariusza naszego Stowarzyszenia ze studentami Wydziału Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich uczelni wyższych, poprzez udostępnianie materiałów o metodach pracy oraz świadectw więźniów i wolontariuszy.
17. Promocja świadectw nawróconych więźniów w prasie i mediach, w Radio PIK oraz w tygodnikach katolickich a także na stronie internetowej „Bractwa Więziennego” www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

Sprawozdanie za rok 2010

1.  Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA – 156
– OZ AŚ Bydgoszcz 52
– ZK Koronowo 52
– OZ ZK Koronowo 26
– ZK Koronowo 26 – indywidualne

2. Przygotowanie do wydania przez Instytut Pamięci Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
I I edycji płyty „Jesteście skazani ale nie potępieni – Jan Paweł II w służbie więźniom – posługa  Bractwa więziennego”.

3. Zorganizowanie Koncertu ewangelizacyjnego w Auli Jana Pawła II podczas II Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

4. Nocne czuwanie w parafii MB Fatimskiej w Bydgoszczy z udziałem osadzonych w OZ AŚ
w Bydgoszczy.

5. II Ogólnopolska Pielgrzymka „Bractwa Więziennego” Na Jasną Górę w Dniu Modlitw za Więźniów z udziałem osadzonych w OZ  AŚ w Bydgoszczy.

6. Udział w procesji Bożego Ciała osadzonych z OZ AŚ w Bydgoszczy.

7.Udział osadzonych w OZ AŚ w Bydgoszczy w Uroczystościach Odpustowych w Katedrze Bydgoskiej.

8. Pielgrzymka do Lichenia z udziałem osadzonych OZ AŚ w Bydgoszczy.

Spotkania w ramach XXIX TKCH

9.Koncert „Bądźcie świadkami Miłości” – program  wykonaniu Piotra Zaporowicza z Zespołem
w Areszcie  Śledczym w Bydgoszczy i ZK w Fordonie.

10.„Słońce Eucharystii” – spotkanie z Janem Budziaszkiem – perkusistą zespołu SKALDOWIE
w  ZK w Inowrocławiu
11.Koncert „Ojczyzno ma” –  Orkiestry Muzyków Bydgoskich EMBAND pod dyrekcją Ewy Makuli
w ZK w Potulicach

12.Seminarium pt.: „Kara-poczucie winy-sumienie” na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy – z aktywnym udziałem osadzonych w OZ AŚ w Bydgoszczy.

13.Program poetycko-muzyczny, w wykonaniu niewidomych recytatorów przy PZN – laureatów różnych konkursów  ogólnopolskich – „Powróćmy do Chrystusa – Jesteś moją miłością”,
w O Z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i  Zakład Karny w Koronowie.
14.Maraton Biblijny w OZ AŚ w Bydgoszczy.

15.Koncert kolęd w wykonaniu chóru Tercja w  kościele pw. Św. Andrzeja Boboli z udziałem osadzonych w OZ AŚ w Bydgoszczy.

16. Zorganizowanie „Gwiazdki dla dzieci więźniów” w ZK w Fordonie  dla 26 dzieci.

17. Spotkania Opłatkowe – OZ AŚ w Bydgoszczy

18. Koncert kolęd w wykonaniu Piotra Zaporowicza  z Zespołem w ZK i OZ ZK w Koronowie.

18. Spotkania wspierające dla wolontariuszy i byłych więźniów u OO. Jezuitów w Bydgoszczy : 8

19. Udzielenie porad prawnych  – 7

20. Prowadzenie korespondencji z osadzonymi w ZK – 158 listów.

21. Pomoc materialna więźniom – wysłanie 5 paczek

—————————————————————–

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

1.  Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA – 165
– OZ AŚ  Bydgoszcz   54
– ZK Koronowo    54
– indywidualne   – ZK Koronowo    24
– ZK-1 Grudziądz    22
– ZK-2 Grudziądz    11

2. Przygotowanie materiałów dźwiękowych płyty „Jesteście skazani ale nie potępieni – Jan Paweł Ii w służbie więźniom – posługa  Bractwa więziennego”, wydanej przez Instytut Pamięci Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

2. Apel Pamięci Jana Pawła II i promocja płyty „Jesteście skazani ale nie potępieni… ” w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, z  udziałem Instytutu Pamięci Jana Pawła II w Warszawie. Przesłanie Miłosierdzia Bożego.

3. Starania o  ustanowienia  Dnia Modlitw za Więźniów.

4. I Ogólnopolska Pielgrzymka „Bractwa Więziennego” Na Jasną Górę w Dniu Modlitw za Więźniów z udziałem osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

5. Przesłanie Miłosierdzia Bożego – spotkanie w Zakładzie Karnym w Potulicach w Święto Miłosierdzia Bożego. Świadectwa  więźniów oraz  promocja płyty „Jesteście skazani ale nie potępieni…”

6. Udział osadzonych i koncert zespołu więziennego podczas Jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa O. Czesława Chabielskiego, (założyciela Odnowy w Duchu Świętym w ZK w Potulicach) kościele pw. Św. Andrzeja Boboli

7. Udział osadzonych w OZ AŚ w Bydgoszczy w Uroczystościach Odpustowych w Katedrze Bydgoskiej.

8. Dzień skupienia w Bazylice w Bydgoszczy, oprawa muzyczna Mszy świętej i różaniec prowadzone przez osadzonych w OZ aŚ w Bydgoszczy.

9. Spotkania ewangelizacyjne w  TKCH –  Program poświęcony Księdzu Jerzemu: „Miłość silniejsza niż śmierć”, w wykonaniu osadzonych ze wspólnoty modlitewnej z OZ AŚ w Bydgoszczy.
–  AŚ Bydgoszcz
– ZK Fordon  1
– ZK Koronowo  1
– OZ ZK Koronowo 1
– Schronisko dla bezdomnych w Inowrocławiu 1        – ZK Potulice 1
– OZ AŚ Inowrocław  1
– Technikum Gastronomiczne w Bydgoszczy
– LO V w Bydgoszczy

10. Dni Skupienia – „Tajemnica Sukcesu…” z udziałem  Jana Budziaszka w ZK w Fordonie oraz w ZK w Potulicach

11. Udział osadzonych w OZ AŚ w Bydgoszczy w Seminarium „Męczennicy za wiarę we współczesnym świecie” – Wykład „Sens męczeństwa dzisiaj” w Wyższym Seminarium Duchownym
12. Zorganizowanie Rekolekcji Adwentowych z Janem Budziaszkiem  – ZK Koronowo
– OZ ZK Koronowo

13 Zorganizowanie „Gwiazdki dla dzieci więźniów” w ZK w Fordonie  dla 28 dzieci.

14. Spotkania Opłatkowe – OZ AŚ w Bydgoszczy, w ZK w Koronowie i w OZ ZK w Koronowie
15. Spotkania wspierające dla wolontariuszy i byłych więźniów u OO. Jezuitów w Bydgoszczy : 8

—————————————————————–

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

1.  Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA – 169
– OZ AŚ   Bydgoszcz    54
– ZK        Koronowo    54
indywidualne  – ZK        Koronowo    27
– ZK-1     Grudziądz    10
– ZK-2     Grudziądz    10

2. Spotkania ewangelizacyjne w  TKCH –
–  AŚ Bydgoszcz
–  OZ AŚ Bydgoszcz1
– ZK Fordon 1
– ZK Koronowo 1
– Schronisko dla bezdomnych 1         – ZK Potulice 1
3. Spotkania z byłym narkomanem Wiesławem
– ZK w Fordonie – 1
– ZK w Potulicach – 1
– OZ AŚ w Bydgoszczy -1
– Technikum Spożywcze -1

4. Apel pamięci JPII w ZK w Potulicach prowadzony przez Bractwo i  więźniów z OZ AŚ w Bydg. – oraz koncert zespół Ogrodnik TEAM

5. Rekolekcje wielkopostne w ZK w Inowrocławiu – świadectwo G. Kacprzak

6. Spotkanie z młodzieżą poprawczaka w Szubinie – świadectwo G. Kacprzak – 2

7. Spotkania i koncerty w ramach XXVII TKCH w Bydgoszczy

7.1  AŚ w Bydgoszczy – Koncert Papieski – Apel Pamięci Jana Pawła II – Koncert zespołu „Brycki”
Jan Paweł II w moim życiu – świadectwo byłego  więźnia Grzegorza

7.2  Schronisko dla Bezdomnych w Bydgoszczy – “Trzecia osoba liczby mnogiej” –  Diakonii
Teatralnej Młodzieży Misjonarskiej  oraz występ scholi “Niedzielne granie” z Bazyliki pw. św.
Wincentego a Paulo

7.3  Zakład Karny w Fordonie
Oddział Zewnętrzny  Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
„Król wschodzącego słońca” – “Express TeaTR” z SCK w Solcu Kujawskim
Potęga różańca – świadectwo byłego więźnia  Grzegorza

7.4 ZK w Potulicach – „Okultyzm – drogi powrotu”, ks. dr Al. Posacki – SJ Kraków, SJ Kraków,
konsultant i wykładowca m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów
Potęga różańca , zniewolenia przez tatuaże – świadectwo byłego więźnia  Grzegorza

7.Państwowe Pogotowie Opiekuńcze w Bydgoszczy
Koncert zespołu „Fidelis”
Potęga różańca – świadectwo byłego więźnia  Grzegorza

7.6  Zakład Karny w Koronowie
Apel pamięci Jana Pawła II –  – Koncert zespołu „To nie my toniemy”
Jan Paweł II w moim życiu – świadectwo byłego  więźnia Grzegorza

7.7  Zakład Karny w Potulicach – Koncert piosenki  „Hołd” – z Bazyliki św. Wincentego a Paulo

8. Spotkanie ze studentami Wydziału Teologicznego UMK – 2

9. „Gwiazdki dla dzieci więźniów” w ZK w Fordonie  dla 35 dzieci.

10. Spotkania Opłatkowe – OZ AŚ w Bydgoszczy, w ZK w Koronowie i w OZ ZK w Koronowie

Wyjścia ewangelizacyjne więźniów z możliwością udziału rodzin.
Spotkanie wspólnoty, spacer, Msza Św ze służbą liturgiczną więźniów i wspólną  modlitwą w ramach wyjść:

11. Gorzkie żale wraz ze spotkaniem ze współautorem książki pt.: „Strzeżcie się fałszywych proroków” – dr Romanem Krąplewskim.

12.Spotkania trzeźwościowe u oo. Kapucynów w Bydgoszczy – 2
12.1 Św. Miłosierdzia
12.2 Grill u ks. Zbigniewa

13. Promocja organizacji pozarządowych na Starym Rynku w Bydgoszczy

14. Msza Św. w ramach uroczystości odpustowych w bydgoskiej Katedrze

15. Koncert kolęd u oo. Jezuitów w Bydgoszczy

16. Pielgrzymka do Lichenia

17. Pielgrzymka na Jasną Górę

18. Spotkania wspierające dla wolontariuszy i byłych więźniów u OO. Jezuitów w Bydgoszczy : 10

Sprawozdanie za rok 2007

1)  Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA – 169
– OZ AŚ   Bydgoszcz    54
– OZ AŚ   Zamrzenica    4
– ZK        Koronowo    54

– ZK-1     Grudziądz    20
– ZK-2     Grudziądz    10
indywidualne    – ZK        Koronowo    27

2) Spotkania ewangelizacyjne w  TKCH – 5
w ZK -sztuka „Zraniony Pasterz”,świadectwo, koncert :
– AŚ Bydgoszcz 1
– ZK Fordon 1
– ZK Koronowo 1
Schronisko dla bezdomnych 1
program muzyczno – poetycki, świadectwo ZK Potulice 1

3) Promocja Dnia Dobrego Łotra w Radio PIK z udziałem  przedstawiciela Kurii – Wydziału Duszpasterstwa – Ks. Wenancjusza Zmudy, Aresztu Śledczego – psychologa Przemysława Gorzelaka, wolontariuszy Bractwa Więziennego  oraz więźnia Piotra Madziewicza

4) Dzień Dobrego Łotra  – Seminarium w AŚ „Jesteście skazani ale nie potępieni”

5) Apel pamięci Jana Pawła II – w drugą rocznicę śmierci
OZ AŚ, ZK Koronowo, ZK Potulice, Schronisko dla Bezdomnych

6) Dni Bydgoszczy  prezentacja Stowarzyszenia BW, z udziałem więźniów na scenie Starego Rynku,  spotkania w ZK pt.”Moje miejsce w życiu” z udziałem bydgoskiego  poety Stefana Pastuszewskiego w ZK Fordonie i w ZK w Potulicach

7) VII Dzień Papieski na Hali Łuczniczka „JPII obrońcą godności człowieka” z prowadzeniem przez
więźniów wraz z wolontariuszami „dziesiątki różańca”  oraz świadectwo Grzegorza Kacprzaka

8) „Gwiazdki dla dzieci więźniów” w ZK w Fordonie, Koronowie i Strzelewie łącznie  dla 70 dzieci.

9) Spotkania Opłatkowe -OZ AŚ w Bydgoszczy, w ZK w Koronowie i w OZ ZK w Koronowie

10) Koncert kolęd Romy Warmus i świadectwo Piotra Madziewicza – Potulice

11) Wyjścia ewangelizacyjne więźniów z możliwością udziału rodzin:
Msza Św ze służbą liturgiczną więźniów  przy ołtarzu różaniec i koronka prowadzona przez
więźniów, posiłek, spotkanie wspólnoty, spacer
Koncert kolęd u OO. Kapucynów
Pierwsza sobota lutego – OO. Kapucyni
Święto Dobrego Łotra w Kościele OO. Jezuitów
Święto Miłosierdzia -Godzina Miłosierdzia OO. Kapucyni
Dzień skupienia w grupie modlitewnej  Św. PIO
Uroczystości odpustowe w Katedrze w Bydgoszczy z
udziałem wolontariuszy i więźniów w służbie liturgicznej
Spotkanie opłatkowe we Wspólnocie Serc – OO. Jezuici

12)Pielgrzymka na Jasną Górę

13) Spotkania wspierające dla wolontariuszy i byłych więźniów u OO. Jezuitów w Bydgoszczy : 10

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

1)   Spotkania  cykliczne Bractwa Modlitwy i Trzeźwości ARKA- 144
– OZ AŚ   Bydgoszcz    54
– OZ AŚ   Zamrzenica 15
– ZK        Koronowo    27
– ZK-1     Grudziądz    20
– ZK-2     Grudziądz    10
– ZK        Inowrocław  18

2) Spotkania ewangelizacyjne w  TKCH  w ZK – 5
ze świadectwem i projekcją filmu      – AŚ Bydgoszcz
– OZ AŚ Bydgoszcz
– ZK Fordon
– ZK Potulice
– ZK Koronowo

3) Spotkania ewangelizacyjne – TKCH, Dzień Papieski, koncert kolęd i inne – 10
– Pogotowie Opiekuńcze w Bydgoszcz 1
– Dom Dziecka w  Bydgoszczy             1
– Noclegownia w Bydgoszczy            6
– Schronisko dla bezdomnych w Byd.  2

4) Wyjścia ewangelizacyjne więźniów z rodzinami: Msza Św ze służbą więźniów przy ołtarzu
różaniec i koronka prowadzona przez więźniów, posiłek, spotkanie wspólnoty,  spacer :
–  Koncert kolęd
– Święto Dobrego Łotra
–  Pielgrzymka do Lichenia
– Uroczystości diecezjalne w Katedrze
w wigilię odpustu Matki Bożej Pięknej Miłości
patronki Bydgoszczy
– Dzień skupienia poświęcony Św.PIO
– TKCH – film o JP II

5) Spotkania wspierające dla byłych więźniów u OO.Kapucynów w Bydgoszczy : 12

6) Spotkania opłatkowe  w ZK: Koronowo, Zamrzenica, Bydgoszcz : 3

7) Spotkanie ze Św.Mikołajem wraz z koncertem kolęd dla dzieci i ich rodzin ZK w Fordonie

8) Sympozjum penitencjarne w 25 – tą rocznicę zamachu na JP II

PREZES ZARZĄDU

Anna Stranz