czerwiec 2013- archiwa

Możliwość komentowania Co w duszy gra ? została wyłączona

Co w duszy gra ?

OD KLASYKI DO BEATLESÓW Koncert w wykonaniu Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis pod batutą Macieja Sztora zgromadził bydgoszczan w Filharmonii Pomorskiej, słynącej najlepszą akustyką w Europie. Na widowni była duża grupa osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz z Wychowawcą i Wolontariuszami Stow. „Bractwo Więzienne”. To było zderzenie dwóch światów: przestępczego i muzycznego, w […]


Możliwość komentowania Penitentiary Protection Department została wyłączona

Penitentiary Protection Department

                                                                THE INTEGENERATIONAL UNIVERSITY „OMEGA” by Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz Penitentiary Protection Department on 7 June 2013 conference were held “SELECTED METHODS ACTIVATION RELASE FROM PRISON“ A purpose of Conference was integrate environments working under readaptation sentenced. Host Monika Jaworska-Witkowska a Assistant Professor KPSW warmly welcome all of guests. The structure and […]


Możliwość komentowania Wydział Opieki Postpenitencjarnej została wyłączona

Wydział Opieki Postpenitencjarnej

UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY „OMEGA” przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy  Wydział Opieki Postpenitencjarnej w dniu 7 czerwca 2013 r. zorganizował konferencję pt.: „WYBRANE METODY AKTYWIZACJI ZWOLNIENIU Z WIĘZIENIA” Zjazd Uniwersytetu OMEGA: Wydziału Opieki Postpenitencjarnej Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Celem Konferencji było zintegrowanie środowisk działających na rzecz readaptacji skazanych. W ciepłych słowach jako gospodarz miejsca gości powitała prof. nadz. KPSW Monika Jaworska-Witkowska. Strukturę i […]


Możliwość komentowania Penitentiary Protection Department została wyłączona

Penitentiary Protection Department

Long time volunteer Mrs Elizabeth Mirska and her’s charger recidivist offender left by years in prison. He had the opportunity to study, moved up from the drug addict without any Primary School to Master of Resocialization, certified Addiction Therapist. He gave everyone the best example of what can make the comprehensive care over the prisoner, […]