Historia

logo.JPG
Założyciel Prison Fellowship (Wspólnota Więzienna) Charles Colson był specjalnym doradcą prezydenta Nixona w latach 1969-1973. W roku 1974 przyznał się do zarzutów stawianych mu w związku ze słynna aferą Watergate. Został skazany i siedem miesięcy przebywał w więzieniu, co całkowicie zmieniło jego spojrzenie na świat i życie. Po wyjściu z więzienia, już jako chrześcijanin, założył organizacje Prison Fellowship, która niesie duchowa i prawna pomoc więźniom, walczy o godne warunki odbywania kary przez skazanych i stara się pomóc osobom osobom opuszczającym więzienie powrócić do normalnego życia. W roku 1993 Colson otrzymał nagrodę Templetona (odpowiednik nagrody Nobla) za swoja działalność religijną wśród więźniów. Jest to największa finansowa nagroda na  świecie.
W Polsce postanie Bractwa Więziennego stało się możliwe dopiero po 1989 r., gdy upadł komunizm, gdyż w czasach PRL mury zakładów karnych były szczelnie zamknięte na jakąkolwiek duchową lub materialną pomoc z zewnątrz. O pomoc osób świeckich w pracy z więźniami zwrócił się Naczelny Kapelan Więziennictwa RP ks. Jan Sikorski (ur. 1935), proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w stolicy. Najbliższą współpracownicą ks. Sikorskiego była Janina (Nina) Szweycer-Grupińska (1914-1994). Nina Szweycer-Grupińska pochodziła z ziemiańskiej rodziny z tradycjami patriotycznymi. W czasie drugiej wojny światowej działała w konspiracji. Jej “specjalnością” stało się wykupywanie więźniów z obozów hitlerowskich oraz przerzucanie kobiet z gett żydowskich i utrzymywanie ich z własnych pieniędzy. Życie więzienne poznała także za sprawą “władzy ludowej” z autopsji, gdy została aresztowana pod zarzutem “udzielania pomocy organizacji podziemnej”. W więzieniu podtrzymywała swoich towarzyszy niedoli na duchu, tam też poznała swojego przyszłego męża, Juliana Grupińskiego, wystukując komunikaty alfabetem Morse’a przez ścianę. Nie została skazana jedynie dzięki odważnemu świadectwu Żydówki, którą wcześniej uratowała przed zagładą. Po wyjściu na wolność nadal pomagała ludziom, miała niespotykany dar znajdowania wyjścia z sytuacji po ludzku beznadziejnych i wyszukiwania pieniędzy dla potrzebujących. Od pierwszego spotkania modlitewnego 19 października 1976 r. w kościele św. Marcina należała do grupy charyzmatycznej “Maranatha”. Była jej duszą i miała dar skutecznej modlitwy wstawienniczej. Ostatnie lata życia poświęciła ewangelizacji więźniów. Była współzałożycielką i pierwszym prezesem Bractwa Więziennego.
W 1992 r. spontaniczna działalność Bractwa została ujęta w ramy organizacyjne – wówczas zostało powołane stowarzyszenie – Bractwo Więzienne, wpisane do rejestru stowarzyszeń w październiku 1993 r. Obecnie działa ono w zakładach karnych w większości diecezji w Polsce. Bractwo ma także charakter kościelny, a jego opiekunem kościelnym został jeden z założycieli i członek Zarządu, Naczelny Kapelan Więziennictwa RP ks. Jan Sikorski. Dzięki wysiłkom Niny Szweycer-Grupińskiej w 1993 r.

W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland).  Jest to organizacja o charakterze ekumenicznym. W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland). Stowarzyszenie ma status OPP.
Obecnie krajowym prezesem Stowarzyszenia Bractwo Więzienne jest Pani Bernardyna Wojtkowska a asystentem kościelnym  Naczelny Kapelan Więziennictwa RP ks.Paweł Wojtas.

Na terenie Polski powstały Jednostki Terenowe Bractwa Więziennego:
Oddział Kujawsko-Pomorski,
Jednostka Terenowa w Koszalinie
Jednostka Terenowa w Szczecinie

W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland).

Obecnie krajowym prezesem Stowarzyszenia “Bractwo Więzienne” jest Pani Elżbieta Krzywik a asystentem kościelnym  Naczelny Kapelan Więziennictwa RP ks.Paweł Wojtas. The Brotherhood Prison Association joined the global structures – an international organization Prison Fellowship International. This is an ecumenical organization. Within PFI, The Brotherhood Prison Association is a local office (The Prison Fellowship Poland). The Association has the status of OPP. Currently National President of The Brotherhood Prison Association is Mrs. Bernardyna Wojtkowska and Assistant Church – Chief Chaplain of The Prisons RP, Father Paweł Wojtas. The goal of Associational is to preach the Gospel, therapeutic and social support to people at risk of social exclusion, particularly prisoners, ex-prisoners, their families, youth and children from dysfunctional families. The Association supports the achievement of its objectives by organizing preach the Gospel, cultural, scientific, educational, publishing and other activities to popularize the objectives of the Association.
Association to take commence co-operation with entities, national and foreign institutions, which puts up similar tasks like Association. Moreover, The Brotherhood Prison Association provides assistance to the moral, material and legal prisoners, ex-prisoners and their families. It has have been organized meetings to establish family ties, meeting support for former prisoners and pilgrimage. It is worth placing on the prisoner initiatives in the social and religious life of the entire society. At the Prisons was organized a meetings within the framework of Christian Cultural Weeks, Days of the city for example Bydgoszcz and especially Appeals Memory of John Paul II, which are visible image of the particular Grace of God through merits Servant of God John Paul II. For any confirmation of this fact is a letters which was sent to us by prisoners.
Actually in Poland is about 90 thousand prisoners. Members of the Brotherhood to reach at the third prison. They are preparing there the Masses and arrange meeting Bible, prayer for frequenters. Also preparing for willing to take communion, provide preaching the Gospel over the prison’s broadcasting centre, watching religious films, manage library, publish internally a newspaper, make individual conversation with prisoners, mailing of parcels and keeping the correspondence. They help with solving family problems. Organized in penitentiary “Christmas Eve” for children of prisoners and their families.

dsc07055.JPG    o7.JPG   w1.JPG

a7.JPG    w23.JPG    w5.JPG

w40.JPG w16.JPG adria2.JPG

Sympozjum Sympozjum sympozjum-2.JPG

ws6.JPG sup3.JPG ws3.JPG