Sympozja

Możliwość komentowania Wydział Opieki Postpenitencjarnej została wyłączona

Wydział Opieki Postpenitencjarnej

UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY „OMEGA” przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy  Wydział Opieki Postpenitencjarnej w dniu 7 czerwca 2013 r. zorganizował konferencję pt.: „WYBRANE METODY AKTYWIZACJI ZWOLNIENIU Z WIĘZIENIA” Zjazd Uniwersytetu OMEGA: Wydziału Opieki Postpenitencjarnej Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Celem Konferencji było zintegrowanie środowisk działających na rzecz readaptacji skazanych. W ciepłych słowach jako gospodarz miejsca gości powitała prof. nadz. KPSW Monika Jaworska-Witkowska. Strukturę i […]


Możliwość komentowania Ogólnopolski Zjazd Bractwa Więziennego w Warszawie została wyłączona

Ogólnopolski Zjazd Bractwa Więziennego w Warszawie

12- 13 V 2007 r. W dniu 12 i 13 maja br w CZSW w Warszawie odbył się Ogólnopolski Zjazd Bractwa Więziennego. W porządku obrad miały miejsce prezentacje sprawozdań za lata pracy 2003-2006, zatwierdzenie zmian w statucie oraz referat prof. Krystyny Ostrowskiej pt. “Poczucie odpowiedzialności jako warunek prawidłowych relacji międzyludzkich.”.   


Możliwość komentowania Dzień Dobrego Łotra w Diecezji Bydgoskiej – 2007 została wyłączona

Dzień Dobrego Łotra w Diecezji Bydgoskiej – 2007

Szanowni Państwo ! Dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszy mnie Państwa inicjatywa, tym bardziej, że i do mojego biura często napływają listy osób przebywających w wiezieniu. Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał rzymskie wiezienia i skierował do osób tam przebywających piękne i ważne słowa. Jest mi bardzo przykro, ale nie mogę przyjąć zaproszenia gdyż w […]


Możliwość komentowania SYMPOZJUM “W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych” została wyłączona

SYMPOZJUM “W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych”

“Nikomu złem za złe nie odpłacajcie” (Rz. 12,17) KPSW – Bydgoszcz, ul. Wł. Bełzy 2 w dniu 13 maja 2006 r – w 25 rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, stała się miejscem sympozjum “W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych”. Sympozjum, pod honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy Konstantyna Dombrowicza, zostało zorganizowane z inicjatywy ks. […]