Kontakt

Stowarzyszenie “BRACTWO WIĘZIENNE”
Oddział Kujawsko-Pomorski
Plac Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:
Bractwo Więzienne
85-950 Bydgoszcz  1
skr. pocztowa 165

Adres e-mail:
kontakt@bractwowiezienne.bydgoszcz.pl
www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

tel. kom.531-577-585