Centrum Readaptacji Metanoia

Zakończyliśmy realizację projektu “Centrum Readaptacji METANOIA” z  dotacji Ministra Sprawiedliwości   (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)  dla Stow. “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski.    Projekt był realizowany w Jednostkach Penitencjarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 1.06-31.12.2012r.Ramowy program projektu:

1.  Poradnictwo prawne stacjonarne (OZ AŚ w Bydgoszczy), listowne poradnictwo personalne: prawnika, psychologa, specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi,

  1. Korespondencja z więźniami na zasadach mentoringu,  
  2. Spotkania ze wskazania profilaktyki alkoholowej z pedagogiem społecznym z udziałem byłych więźniów
  3. Spotkanie świateczne  św. Mikołajem w ZK w Fordonie.
  4. W ramach reintegracji społecznej i przełamywania barier – spotkania więźniów w war. wolnościowych w różnych grupach społecznościowych i wspólnotowych.
  5. Wyjazd osadzonych wraz z rodzinami do Centrum Pomocy Rodzinie i osobom uzależnionym
  6.  Pomoc więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom,  zgodnie z Dz.U. o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej a także DZ.U. MOPS.
  7. Przygotowanie  i nagranie audycji  w Polskim Radio PIK wraz ze świadectwami uczestników projektu.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.