Wydział Opieki PostpenitencjarnejZjazd OMEGA

UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY „OMEGA”
przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
 Wydział Opieki Postpenitencjarnej

w dniu 7 czerwca 2013 r. zorganizował konferencję pt.:

„WYBRANE METODY AKTYWIZACJI ZWOLNIENIU Z WIĘZIENIA”


Zjazd Uniwersytetu OMEGA: Wydziału Opieki Postpenitencjarnej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Celem Konferencji było zintegrowanie środowisk działających na rzecz readaptacji skazanych.
W ciepłych słowach jako gospodarz miejsca gości powitała
prof. nadz. KPSW Monika Jaworska-Witkowska.

Strukturę i cele Uniwersytetu Międzypokoleniowego  OMEGA
przybliżyła zebranym Rektor Uniwersytetu Pani Ewa Głowacka. 

Konferencję przygotował i poprowadził
mgr Przemysław Gorzelak.

Szczególnym  gościem był założyciel Stow. “Bractwo Więzienne” Ks. dr Jan Sikorski,
który przedstawił działalność Bractwa Więziennego w Polsce wczoraj i dziś,
a w tym  historię przełamywania więziennych murów przez wolontariuszy
i ujmowania tego w struktury organizacyjne.

Krajowa Prezes Stow. “Bractwa Więzienne” Elżbieta Krzywik podkreśliła, że podstawą potrzebą więźniów w ich resocjalizacji  jest MIŁOŚĆ okazana przez drugiego człowieka.

Długoletnia Wolontariuszka Elżbieta Mirska, której podopieczny – recydywista, przez lata więzienia, gdzie miał możliwość nauki,  awansował z narkomana ulicy bez szkoły podstawowej  do mgr resocjalizacji wraz z certyfikatem terapeuty uzależnień,
dała najlepszy przykład co może uczynić kompleksowa opieka nad więźniem,
która nie kończy się po opuszczeniu zakładu karnego.

Był wśród nas “Dobry Łotr” – Kazimierz Pawłowski,
który jest żywym dowodem ewangelicznej przypowieści o zagubionej owcy,
mówiącej jak Bóg poszukuje każdego człowieka.

Przed laty w witrynach sklepowych w Świnoujściu widniały portrety Kazimierza z podpisem:
“Uwaga złodziej, nie obsługiwać wołać policję!!!”.

  Dzisiaj jako artysta malarz sam Kazimierz maluje nie tylko portrety,
ponieważ został po swoim nawróceniu obdarzony przez Boga łaska malowania obrazów,
które są wystawiane w wielu krajach świata.

Podczas przerwy gości zwiedzali przygotowana przez Kazimierza wystawę
“Surrealizm sakralny”, która odzwierciedla bogactwo duszy tego artysty.

Profil   psychiczny osoby opuszczającej Zakład Karny
określił na podstawie przeprowadzonych badań mgr Przemysław Gorzelak.

Formy aktywizacji  społecznej  i  środowiskowej przedstawił Waldemar Dąbrowski
– Prezes i jednocześnie terapeuta, na przykładzie prowadzonego już czwarty rok
Stow. Profilaktyki  i  Resocjalizacji   MATEUSZ w Toruniu.

W MATEUSZU mieszka około 10 byłych Więźniów,
którzy z dnia na dzień dzięki charyzmatowi swojego szefa odzyskują poczucie człowieczeństwa
oraz  dawniej stracone więzi rodzinne.

Wykład byłego kuratora zawodowego Pani Janiny Woźniak
“Instytucjonalna i społeczna opieka postpenitencjarna”
pokazał jak wiele jeszcze jest mamy do zrobienia.

Koncert  wspaniałego gitarzysty  Jacka Beszczyńskiego był ostatnim punktem spotkania,
który ułatwił wszystkim szeroką refleksję na życiem swoim i innych.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.