Dzień Dobrego Łotra w Diecezji Bydgoskiej – 2007

Szanowni Państwo !
Dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszy mnie Państwa inicjatywa, tym bardziej, że i do mojego biura często napływają listy osób przebywających w wiezieniu. Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał rzymskie wiezienia i skierował do osób tam przebywających piękne i ważne słowa. Jest mi bardzo przykro, ale nie mogę przyjąć zaproszenia gdyż w dniu 26 marca mam już inne zaplanowane obowiązki. Proces diecezjalny zbliża sie ku końcowi a wiec i rytm prac jest przyspieszony. Będę sie z Państwem łączył modlitewnie zawierzając inicjatywę wstawiennictwu Jana Pawła II.
Z serdecznym pozdrowieniem
Ks. Sławomir Oder                        
                                                           z1.JPG                  
 
    Inspiracją do przeżywania tego dnia w duchu modlitw za więźniów były liczne świadectwa więźniów o Łaskach otrzymanych za przyczyną Jana Pawła II.

Sama byłam tego świadkiem, będąc w Zakładzie Karnym w Koronowie na spotkaniu ewangelizacyjnym, w dniu pogrzebu Papieża. Mógłby wiele powiedzieć na ten temat Ks. Prałat Sławomir Oder a także niektórzy pracownicy Zakładów Karnych. Sposobem na ukazanie uczuć towarzyszących śmierci papieża Jana Pawła II oraz refleksji związanych ze zmianami, jaki zaszły w więzieniach polskich w trakcie Jego 27-letniego pontyfikatu, stał się zorganizowany przez Zakład Karny w Tarnowie- Mościcach konkurs literacki dla osób pozbawionych wolności pt.: “Człowiek w więzieniu nie przestał być człowiekiem”. Na konkurs napłynęło ponad 200 prac. W ten sposób po wybraniu najlepszych prac, dzięki wydawnictwu Biblos w Tarnowie, powstała książka pt.: “Zza krat spłynęła łza” – więźniowie w hołdzie Janowi Pawłowi II.                                             

   W dniu 26 marca obchody Dnia modlitw za więźniów w Diecezji Bydgoskiej zainaugurował Ordynariusz bp Jan Tyrawa.

    Uroczystości zbiegły się w czasie z zamknięciem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II w Rzymie. Można by powiedzieć, że to jeszcze jedna wyraźna Łaska za przyczyną Papieża Wielkiego, który troską swojego pontyfikatu objął więźniów całego świata. Znakiem tego było nie tylko spotkanie w celi u Ali Agcy i przebaczenie, o które nawet zamachowiec nie prosił ale przede wszystkim włączenie więźniów w Wielki Jubileusz roku 2000, który odbył się w dniu 9 lipca w Rzymie. Warto zagłębiać się w treść przemówień Jana Pawła II do więźniów całego świata jak również do uczestników Międzynarodowej Konferencji Dyrektorów Zarządów Zakładów Karnych, którą wygłosił 26 listopada 2004 roku, u kresu swojego życia. Jest w nich poszukiwanie dróg autentycznej resocjalizacji, troska o działanie Ducha Świętego za kratami jako owocu odkupieńczej śmierci Chrystusa.                                           

 apel-8.JPG  areszt-3.JPG areszt-1.JPG 

    Pierwszą część uroczystości stanowiło Seminarium pt.: ”Jesteście skazani ale nie potępieni”, w oparciu o przemówienie Jana Pawła II – do więźniów w Zakładzie Karnym w Płocku 7 czerwca 1991 roku, – do więźniów całego świata podczas Jubileuszu więźniów 9 lipca 2000 roku oraz do uczestników Międzynarodowej Konferencji Dyrektorów Zarządów Zakładów Karnych – w 2004 roku. Seminarium, które odbyło się w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy zgromadziło Księży kapelanów, pracowników służby penitencjarnej, wykładowców Wydziału Resocjalizacji Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wolontariuszy Stowarzyszenia Bractwo Więzienne. Gośćmi byli także byli więźniowie, będący świadectwem możliwości pełnego powrotu do społeczeństwa po opuszczeniu Zakładu Karnego, nawet po wielu latach. Kazimierz Pawłowski – były więzień mógł się pochwalić nie tylko wydanym drugim albumem swoich prac ale również Błogosławieństwem papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przeczytane zostało świadectwo Tomka, który odbywa jeszcze wieloletnią karę pozbawienia wolności. W momencie śmierci Jana Pawła II, w swojej celi, za kratami, otrzymał wielką Łaskę nawrócenia. “Kiedy dzwony oznajmiły odejście Jana Pawła II, po moich policzkach spłynęły łzy i stałem się nowym człowiekiem…” – napisał Tomek. Z wielką uwagą zebrani wysłuchali świadectwa więźnia Piotra, który w celi znalazł Pismo Święte… było to świadectwo Bożej resocjalizacji. Wierzymy, że był z nami również Jan Paweł II, który troszcząc się o więźniów za życia, jeszcze bardziej przenika mury Zakładów Karnych teraz i Błogosławi z Domu Ojca.

   apel-9.JPG apel-10.JPG areszt-7.JPG

    Drugą część uroczystości stanowił Apel – więźniowie w hołdzie Janowi Pawłowi II – jako votum wdzięczności więźniów za liczne łaski otrzymywane za przyczyną umiłowanego Papieża Jana Pawła II. Apel przygotowali sami więźniowie z OZ AŚ w Bydgoszczy wraz z kapelanem Ks. Zbigniewem Grzegorzewskim. Większość z nich tego dnia miała opuścić Zakład Karny. Z uwagi jednak na swój udział w Apelu na wolność wyszli następnego dnia. A więc – więźniowie więźniom. Audytorium stanowili więźniowie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Zakładu Karnego w Fordonie i Koronowie oraz zaproszeni goście. Wszyscy ze skupieniem wysłuchali przemówienia Ojca Świętego do więźniów w Płocku, zagłębili się w “złote myśli” Jana Pawła II i śpiewali Jego ulubione pieśni – również Barkę. Piotr i Kazimierz złożyli publicznie swoje świadectwo nawrócenia. Zakończeniem Apelu była Droga Krzyżowa w oparciu o słowa Jana Pawła II do młodzieży.

  msza-sw2.JPG msza-sw3.JPG msza-sw5.JPG

  msza-sw4.JPG msza-sw6.JPG msza-sw8.JPG

    Trzecią część uroczystości stanowiła Msza Święta w kościele Ojców Jezuitów z udziałem Księży Kapelanów, pracowników służby penitencjarnej, wolontariuszy oraz naszych braci więźniów. Eucharystia była ukoronowaniem Dnia modlitw za więźniów Diecezji Bydgoskiej, gdzie za wstawiennictwem Jana Pawła II więźniowie modlili się z intencjach księży kapelanów, służby penitencjarnej, wolontariuszy a także siebie samych. stanowiła Msza Święta w kościele Ojców Jezuitów z udziałem Księży Kapelanów, pracowników służby penitencjarnej, wolontariuszy oraz naszych braci więźniów. Eucharystia była ukoronowaniem Dnia modlitw za więźniów Diecezji Bydgoskiej, gdzie za wstawiennictwem Jana Pawła II więźniowie modlili się z intencjach Księży kapelanów, służby penitencjarnej, wolontariuszy a także siebie samych. 

  agapa-1.JPG    agapa-6.JPG     agapa-9.JPG 

agapa-7.JPG agapa-8.JPG agapa-3.JPG

agapa-11.JPG agapa-2.JPG agapa-12.JPG

Agapa we Wspólnocie Serc u Ojców Jezuitów zakończyła uroczystości Dnia modlitw za więźniów w diecezji bydgoskiej, w liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra. Przy wspólnym stole zasiedli Księża kapelani, przedstawiciele Urzędu Miasta, pracownicy służby penitencjarnej, bracia więźniowie oraz wolontariusze Bractwa Więziennego jak również Wspólnoty Serc.

Anna Stranz

Program seminarium – “JESTEŚCIE SKAZANI, ALE NIE POTĘPIENI”…

POWITANIE godz.10.30
DYREKTOR OKRĘGOWY SW PPŁK WALDEMAR OLEKSIAK
SŁOWO i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
ORDYNARIUSZ DIECEZJI BYDGOSKIEJ  –  BISKUP JAN TYRAWA
Kapelan Krajowy Paweł Wojtas – wydelegowany Ks.Wojciech Pyrzewski
Członek Zarządu Stow. Bractwo Więzienne w Warszawie – Jadwiga Banaszek
1. Cuda za przyczyną Jana Pawła II 
    Postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II
    Ks. Prałat Sławomir Oder (słowo do odczytania)
    Zza krat spłynęła łza- Świadectwo więźnia – czyta Tadeusz Kuczun
2. Pontyfikat Jana Pawła II w służbie więźniom – Kapelan diecezjalny Ks. Kapelan Stanowicki
   – list do więźniów
   – spotkania z więźniami
   – przebaczenie
3. Świadectwo przebaczenia mama zamordowanego dziecka
———————————–przerwa ok.20 min————————————–
4. Warunki odbywania kary – Dyrektor Okręgowy PPŁK Waldemar Oleksiak
    – godność więźnia
    – program formacji ludzkiej, zawodowej i duchowej
     – stowarzyszenia zajmujące się pomocą więźniom
5. Wyższe poziomy człowieczeństwa celem działań wychowawczych
    – mgr Mariola Grewling (KPSW)
6. Jesteście skazani ale nie potępieni – Miłość Boża większa niż grzech
    – Ks.dr hab. Wojciech Necel
7. Świadectwo –więzień Piotr (www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl Dobry Łotr)
——————————-przerwa obiadowa ok.30 min———————————
8. Kapelan – świadek nadziei człowieka stworzonego na obraz Boży
   – Ks.Wenancjusz Zmuda – Wydział Duszpasterski KURII
9. Ewangeliczna pomoc więźniom 
   – Prezes Zarządu Stow. Bractwo Więzienne w Bydgoszczy Anna Stranz
   – spotkania ewangelizacyjne
   – nawiązywanie więzi rodzinnych
   – spotkania wspierające – były więzień Wiesław
10. Dyskusja i zakończenie sesji ok. Godz.14.00
 

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.