OZ AŚ Bydgoszcz

Możliwość komentowania Bydgoska resocjalizacja została wyłączona

Bydgoska resocjalizacja

W słoneczny lipcowy dzień kolejny raz wolontariusze Stow. „Bractwo Więzienne” zorganizowali „wyjście do miasta” dla osadzonych, którzy  uczestniczą w  spotkaniach ewangelizacyjnych w OZ AŚ w Bydgoszczy. W centrum  programu była Eucharystia w Intencji „Bractwa Więziennego” w kościele u Ojców Jezuitów, sprawowana przez Ojca Mieczysława Sołowieja. Ten tak bardzo oczekiwany przez osadzonych dzień miał również charakter spotkania […]


Modlitwa w intencjach “Bractwa Więziennego”

EUCHARYSTIA  w intencjach “Bractwa Więziennego”, sprawowana przez Ks. dr. Zenona Niemczyka w dniu 5 lipca 2011r. przed cudownym obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej Katedrze, zgromadziła wolontariuszy tego Stowarzyszenia wraz z Osadzonymi z Oddziału Zewnętrzenego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Ewangelia dnia przypomniała o zwycięstwie Chrystusa nad demonami, naszymi chorobami i słabościami. Namacalnym dowodem Łaski Bożej byli  bydgoscy recydywiści, którzy czytali  Modlitwę […]


Możliwość komentowania Cztery lata życia z „Bractwem Więziennym”… została wyłączona

Cztery lata życia z „Bractwem Więziennym”…

MOJA  DROGA  Z  „BRACTWEM WIĘZIENNYM” na spotkaniach ARKI  W ZAKŁADACH KARNYCH OD 2007 ROKU  DO  DZISIAJ. Do Bydgoszczy na Toruńską przyjechałem 28 stycznia 2007 roku. Na OZ przyjechałem bez jakiś konkretnych planów. Przyjechałem – to przyjechałem, było mi obojętnie, gdzie będę.  Już pierwszego dnia dowiedziałem się, że przychodzę tu na spotkania  Bractwa Więziennego. Zacząłem się […]


Możliwość komentowania Maraton Biblijny została wyłączona

Maraton Biblijny

W odpowiedzi na Adhortacją Apostolską Papieża Benedykta XVI o Słowie Bożym  Verbum Domini w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbył się Maraton Biblijny. Osadzeni przez kilka godzin wraz z wolontariuszami “Bractwa Więziennego” czytali na zmianę Ewangelię wg św. Łukasza, która najbardziej przybliża tajemnicę Bożego Narodzenia. Ufamy, że w Bogu wiadomym czasie,  to zasiane ziarno Słowa Bożego […]


Możliwość komentowania KARA-POCZUCIE WINY-SUMIENIE została wyłączona

KARA-POCZUCIE WINY-SUMIENIE

1 grudnia 2010 roku o godzinie 14.45 w auli Atrium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się seminarium na temat „Kara – sumienie – poczucie winy”.  Na zaproszenie Pani profesor Teresy Sołtysiak – opiekuna specjalności Resocjalizacja – na sympozjum przybyli: Prezes Zarządu Pani Inż. Anna Stranz oraz Wolontariusze z Bractwa Więziennego w Bydgoszczy, Skazani z Oddziału Zewnętrznego […]


Możliwość komentowania XXIX TKCH – Patrzeć sercem… została wyłączona

XXIX TKCH – Patrzeć sercem…

W  Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy,  w  ramach XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, brała udział Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – Aleksandra Lubińska.


Możliwość komentowania W tym osobliwym miejscu dotknąłem Boga została wyłączona

W tym osobliwym miejscu dotknąłem Boga

Była to moja pierwsza pielgrzymka w życiu i nie wiem czy będę w stanie i czy będę umiał choć w części się z Wami podzielić wrażeniami z Lichenia. Do Lichenia przyjechaliśmy około godz.11–tej,  ponieważ najpierw pojechaliśmy do Lasku Grąblińskiego, do małej Kapliczki – miejsca, gdzie ukazała się Matka Najświętsza. Po wejściu do Kapliczki na sam […]


Możliwość komentowania Więźniowie u Matki Bożej Pięknej Miłości została wyłączona

Więźniowie u Matki Bożej Pięknej Miłości

 ” Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność…”  Stało się  już tradycją, że osadzeni  z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy uczestniczą wraz  z wolontariuszami Stowarzyszenia “Bractwo Więzienne” oraz Odnową w Duchu Świętym na modlitwie, w której przez kolejne dni   uczestniczą wspólnoty  miasta Bydgoszczy w ramach przygotowania do Odpustu Matki Bożej Pięknej Miłości. W dniu 1 […]


Możliwość komentowania Rekolekcje Jana Budziaszka u oo.Jezuitów została wyłączona

Rekolekcje Jana Budziaszka u oo.Jezuitów

“Każdy człowiek jest darem i jest najważniejszy” – temat rekolekcji Adwentowych prowadzonych przez Jana Budziaszka w kościele oo.Jezuitów SJ w Bydgoszczy zgromadził na niedzielnej Eucharystii również osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz wolontariuszy Stow.”Bractwo Więzienne” .


Możliwość komentowania Różaniec więźniów w bydgoskiej Bazylice została wyłączona

Różaniec więźniów w bydgoskiej Bazylice

  Na zaproszenie Kapelana Aresztu Śledczego w Bydgoszczy Ks. Andrzeja Rybki, w dniu 13 października br.  wraz z dwudziestoma więźniami udaliśy się do bydgoskiej Bazyliki. Oprawę muzyczną Mszy Świętej i Różańca wykonał więzienny zespół Paragraf 2009. Więźniowie prowadzili “dziesiątki” Różańca. Na koniec wyśpiewali Matce Bożej kilka pięknych pieśni. Między innymi “Matko Boża ja jestem złodziejem i […]