Zaproszenie na Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia “Bractwo Więzienne”

Sztandar "Bractwa"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Droga Siostro, Drogi Bracie!

Centralnym miejscem obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia dla więźniów, pracowników Służby Więziennej i świeckich wolontariuszy więziennictwa będzie Eucharystia koncelebrowana, sprawowana w Bydgoskiej Katedrze w Święto Miłosierdzia, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp. Celestino Migliore.

Patronat nad Uroczystością objął Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Ks. Bp. Jan Tyrawa.

W tym szczególnym czasie odbędzie się XXIV Zjazd Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”, który tym razem odbędzie się w dniach 2 i 3 kwietnia br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zaciszu
k/ Bydgoszczy.

Tegoroczne spotkanie chcemy poświęcić zadumie nad naszą MISJĄ MIŁOSIERDZIA względem drugiego człowieka do Którego jesteśmy posłani.

PROGRAM :Sobota 2 kwietnia 2016

godz.14.00 Obiad

godz.15.00 Rozpoczęcie Zjazdu – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz.15.30 Resocjalizacja w nauczaniu Jana Pawła II – konferencja
– Ks. dr Paweł Wojtas – Naczelny Kapelan Więziennictwa

godz.16.15  Prawne aspekty wolontariatu w Zakładach Karnych – szkolenie Wolontariuszy
– chor. Piotr Wójtowicz – młodszy inspektor działu penitencjarnego w ZK w Fordonie

godz.17.00 Readaptacja w praktyce – Stow. Profilaktyki i Readaptacji „MATEUSZ” w Toruniu
– Prezes Zarządu Waldemar Dąbrowski

godz.17.45 Przygotowania do Mszy Świętej
godz.18.00 Eucharystia – homilia Ks. dr Paweł Wojtas
godz.19.00 Kolacja

godz.20.00 JEZU, UFAM TOBIE ! MONODRAM O BOŻYM MIŁOSIERDZIU !
– Krzysztof Bigaj
– Świadectwo byłego Więźnia

godz.21.00 Apel Jasnogórski i Różaniec z Janem Pawłem II – Ks. dr Paweł Wojtas
godz.21.37 Błogosławieństwo Kapłana
Niedziela 3 kwietnia

godz.8.00 Śniadanie

godz.9.00  Pozyskiwanie środków unijnych i zrządzanie w organizacjach pozarządowych

– mgr Tomasz Sadowski – Prezes Zarządu Euroekspert Sp. z o.o.

godz. 9.45 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia
– Elżbieta Krzywik Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Bractwo Więzienne”

  1. Dokonanie oceny pracy Zarządu
  2. Ocena sposobu zgromadzonych i wydatkowanych środków finansowych
  3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
  4. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
  5.  Zmiana organizacji prawnej

godz.10.15  Samarytańska pomoc Więźniom – Ks. Infułat dr Jan Sikorski – Założyciel Stowarzyszenia

– Modlitwa dziękczynna za dar służby

godz.12.00  Obiad

godz.12.30 – Wyjazd do Bydgoszczy na nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia dla Więźniów

Szczęść Boże !

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.