Bractwo w bydgoskiej Katedrze

W ramach przygotowania do Odpustu Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze Bydgoskiej, Odnowa w Duchu Świętym, Szkoła Nowej Ewangelizacji i “Bractwo Więzienne” trwały na modlitwie, którą rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Janusza Tomczaka – Diecezjalnego duszpasterza grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Koncelebrował Msze świętą O. Artur Kołodziejski SJ.

Myślą przewodnią spotkania naszych Wspólnot była “Maryja Gwiazdą Ewangelizacji”. Odczytana Ewangelia o Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Ks. Janusza wprowadziła nas na drogę służby drugiemu człowiekowi, na drogę ewangelizacji.

Jesteśmy powołani, aby przez wychwalanie i uwielbienie Boga i dzielenie się wiarą w swoim życiu stawać się apostołami dzisiejszego świata. Jezus przynosi nam nadzieję, która jest potrzebna każdemu człowiekowi a szczególnie skazanemu, odbywającemu karę pozbawienia wolności.

Cała Uroczystość – Msza święta i Czuwanie modlitewne, prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji zostało pięknie oprawiona muzycznie. Szczególnym akcentem był śpiew Ave Maryja w wykonaniu Katarzyny Chęsy.

Jest już tradycją, że w corocznych Uroczystościach w Katedrze biorą udział, przedstawiciele Służby Więziennej oraz Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego (recydywiści) w Bydgoszczy, którzy podczas Eucharystii czytają Modlitwę Powszechną.

Modlitwa Powszechna:

1. Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów, misjonarzy
i misjonarki, kapłanów, katechetów i katechetki. Niech trud ich posługiwania “EWANGELII GAUDIUM” wyda owoce nawrócenia
i świętości.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za polskie rodziny, aby wypełniając Jasnogórskie Śluby Narodu pomnażały liczbę dzieci Bożych.
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za rodziców, aby przez wstawiennictwo Maryi kształtowali sumienia i ochronili czystość dzieci.
Ciebie prosimy…

4.Módlmy się za świętych Męczenników i za prześladowanych Chrześcijan, aby ich świadectwo umiłowania Ewangelii przyniosło Kościołowi plon stokrotny.
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za rządzących o Dary Ducha Świętego, aby odróżniali dobro od zła i szerzyli cywilizację Miłości, troszcząc się o nienarodzonych, chorych, ubogich, bezdomnych i uwięzionych.
Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za zmarłych, aby przez Miłosierdzie Boże weszli na Ucztę Życia Wiecznego.
Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za nas samych, abyśmy wielkodusznie odpowiedzieli Bogu na nasze powołanie i jak Maryja służyć i nieść światu — Chrystusa.

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji módl się za nami.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.