16 maj 2015 – KPSW – Ogólnopolska Konferencja Resocjalizacja Readaptacja Rewitalizacja

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Resocjalizacja Readaptacja Rewitalizacja
Samorealizacyjne wyzwania człowieka w kryzysie
egzystencjonalnym

Organizatorzy:
Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Wydział Animacji Penitencjarnych oraz Wydział Postpenitencjarny Uniwersytetu Międzypokoleniowego OMEGA

Termin
16 maja 2015 roku

PROGRAM:
Rozpoczęcie Konferencji przez Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Filologicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
prof. nadzw. KPSW dr hab. Monikę Jaworską-Witkowską

PANEL I PERSPEKTYWY
9:00 – 10.30
1.Polityka postpenitencjarna państwa jako wyzwanie edukacyjne
i kulturowe, prof. dr hab. Lech Witkowski
2. Tożsamość w „figurach zawęźlonych“. Kryzys między ironią losu a prowokacjami
rozwoju (zarys pola problemowego pedagogiki resocjalizacyjnej),
prof. nadzw. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowską
3. Przejawy realizacji polityki karnej państwa na przykładzie elektronicznego dozoru
skazanych, adwokat Jakub Witkowski, Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu
4. Gorzki smak wolności-żywot człowieka skazanego.
mgr. Janina Woźniak-Góralewska
Członek Stow. Bractwo Więzienne Oddz. Kuj.-Pom. Były Kurator zawodowy,

PANEL II PRZEŁOMY
10:30 – 11:00
Ośrodek Readaptacyjny Mateusz w Toruniu
podsumowanie 5 lat działalności, projekcja filmowa,
Waldemar Dąbrowski, Prezes Stow. Profilaktyki i Readaptacji MATEUSZ
Świadectwo akademickie – prof. dr hab. Lech Witkowski

PANEL III PROGRAMY
11.00 – 12.30
1. Centrum Readaptacji METANOIA
Anna Stranz, Prezes Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” Oddz. Kujawsko-Pomorski.
2. Profil struktury potrzeb młodocianych więźniów na przykładzie badań własnych,
mgr Przemysław Gorzelak, pracownik KPSW, były kierownik Stacji Diagnostycznej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy,
3. Cela wolności,
Major Paweł Makowski,
Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego Bydgoszcz Fordon

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.