Odbiorę wam serce kamienne…

Eucharystia

Eucharystia

W dniu 2 września br. na zaproszenie Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Ks. Bpa Jana Tyrawy  ”Bractwo Więzienne” wraz z Odnową w Duchu Świętym stanęło do modlitwy   przed Matką Bożą Pięknej Miłości w Bydgoskiej Katedrze. 

Eucharystia w koncelebrze  pod przewodnictwem Ks. Janusza Tomczaka, moderatora diecezjalnego Odnowy w Duchu Świętym, była prawdziwą uczta duchową. Słowo Boże z Księgi Ezechiela, dotykało  mocno serc naszych Braci, często tak bardzo oddalonych od Boga.Proste w formie i pełne Ducha Świętego  kazanie,   czuwanie modlitewne przygotowane przez Odnowę w Duchu Świętym w pięknej oprawie myzycznej było dla wielu głębokim przeżyciem duchowym.

Bracia Więźniowie prowadzili Modlitwę Powszechną, dając świadectwo swojej wiary i dobrej woli.

Podczas czuwania wszyscy wierni procesyjnie zanosili przed Figurę Jezusa   kamień, który obrazował największy problem sumienia lub życia, aby następnie klęknąć przed Jezusem Eucharystycznym i biorąc małe czerwone serduszko z fragmentem Pisma Świętego, prosić Pana Nieba i Ziemi o serce z ciała i nowe życie w Bogu. 

Dopełnieniem Uroczystości była kawa z domowym ciastem serwowana w siedzibie naszego Stowarzyszenia.

Ez 11, 17-21

Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela.  Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości.  Dam im jedno  serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.  A co do tych, których serce skłania się ku bożkom i obrzydliwościom, to na ich głowy składam odpowiedzialność za ich postępowanie» – wyrocznia Pana Boga.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.