Debata nad readaptacją więźniów…


Życie Bydgoszczy – w dniu dobrego łotra dyskutowali o problemach więźniów

W dniu 26 marca br. w Dworku nad Brdą w Bydgoszczy odbyła się Debata pn. „Problemy readaptacji więźniów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej”. Organizatorem Debaty było Kujawsko- Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Stow. “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski. Debata pokazała   szeroki zakres oddziaływań na osadzonych, przebywających w Zakładach Karnych jak również zbyt mało zgospodarowany obszar readaptacji społecznej po zakończeniu kary. Readaptacja, to przede wszystkim trzeźwość i praca oraz grupa wsparcia. Warto byłoby pomyśleć nad “zielonym światłem” dla pracodawców zatrudniających byłych więźniów, żeby przełamać stygmatyzację osób karanych. Spółdzielnie Socjalne są dużą nadzieją dla zagrożonych wykluczeniem społecznym osób. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie Ośrodka Readaptacji i Pomocy Skazanym w Bydgoszczy, przy zintegrowanym udziale podmiotów społecznych. Jeżeli nie podejmie się żadnych działań, będziemy zaprzeczać samym sobie, starając się z jednej strony o większe bezpieczeństwo miasta a z drugiej uniemożliwiając readaptację byłym więźniom – również wielokrotnym recydywistom.

Program Debaty:– Prezentacja założeń projektu KPCES  [dr Paweł Sobierajski – WSG]

– Prawa więźnia w kontekście praw człowieka (z uwzględnieniem zagadnień związanych z zatrudnieniem
i wynagradzaniem skazanych)[dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka]

– Przygotowanie osadzonych w ZK do życia na wolności [mjr Aleksandra Gapska – OISW]

– Psychologiczne aspekty adaptacji więźniów

–  “Mentoring w Polsce i zagranicą jako alternatywny sposób pomocy byłym więźniom”.
[mgr Dominika Heller – WSG]

– Prezentacja działalności  Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” 
 [Anna Stranz – Stow. „Bractwo Więzienne”]

– Drogi powrotu – readaptacja społeczno –zawodowa z perspektywy byłych więźniów 
[Adrian Janczur , Kazimierz Pawłowski] 

 – Współpraca  kuratora  z podmiotami środowiska lokalnego czynnikiem skutecznej integracji społecznej byłych więźniów [Janina Woźniak – Kurator specjalista – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy]

– „Spółdzielczość socjalna jako alternatywa w procesie reaktywizacji społeczno-zawodowej byłych więźniów” [Zofia Ziemba – Spółdzielnia Kreatywni]

– Dyskusja i wnioski: Narzędzia wsparcia więźniów w powrocie do społeczeństwa

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.