Apel Pamięci Jana Pawła II w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

więźniowie w hołdzie Janowi Pawłowi II

 

Apel Pamięci Jana Pawła II oraz  promocja płyty „Jesteście skazani ale nie potępieni” – Jan Paweł II w służbie więźniom – posługa „Bractwa Więziennego”  miał miejsce w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy  w 4.  rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizatorami uroczystości było Stow. Bractwo Więzienne, Areszt Śledczy w Bydgoszczy oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, który płytę wydał…

Witając przybyłych gości dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy mjr Jarosław Ladziński powiedział: ,,Cieszymy się, że możemy przybliżać naukę Jana Pawła II naszym skazanym. Nie warto rozdzielać tego, co jest za murami od świata. Wszędzie jesteśmy ludźmi.

,,Odizolowanie od świata zewnętrznego nie jest przeszkodą do tego, by czerpać siłę z nauczania Jana Pawła II. Sytuacja wielu skazanych może stwarzać pewne problemy w przyjęciu tego orędzia. Jednak tym bardziej powinniśmy to przesłanie głosić. Pokazywać więźniom naszą życzliwość i serdeczność” – powiedział biskup bydgoski Jan Tyrawa.

Dzieląc się swoimi refleksjami o Janie Pawle II,  założyciel Stowarzyszenia ,,Bractwo Więzienne” ks. prałat Jan Sikorski stwierdził, że spotkanie Jana Pawła II z więźniami w Płocku było niezwykłą katechezą. – Słowa: ,,Jesteście skazani, ale nie potępieni” zapadły w sercach wielu skazanych. Obserwowałem tę wizytę i widziałem, jak Ojciec Święty przełamał bariery protokołu. Więźniowie garnęli się do niego. On pokazał im, że jest szansa na przemianę wewnętrzną i zmianę
życia.

Ten szczególny Apel Pamięci Jana Pawła II rozpoczął się w godzinie również szczególnej – o godz.15.00 – w godzinie Miłosierdzia Bożego. Została przygotowana inscenizacja fragmentów z Dzienniczka Św.Faustyny – dialog Jezusa z grzeszną duszą oraz ze św. Siostrą Faustyną, którą uobecniła Siostra Jolanta ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.  Po krótkim występie został odśpiewany fragment Koronki do Miłosierdzia Bożego poprzedzony wysłuchaniem Aktu oddania świata Miłosierdziu Bożemu przez Papieża Jana Pawła II . Obecni byli byli więźniowie, którzy po wieloletnich wyrokach obecnie ewangelizują wraz z “Bractwem Więziennym” w Zakładach Karnych. Kazimierz Pawłowski, artysta malarz, który otrzymał błogosławieństwo od Papieża Jana Pawła II – prezentował swój kolejny album. Grzegorz Kacprzak dzielił się jak odkrył Jana Pawła II Wielkiego dopiero po Jego śmierci, kiedy wziął do ręki różaniec. Jeszce jako więzień przeprosił publicznie za wyrządzone zło i prosił o przebaczenie.

Płyta została zrealizowana przez Pana Marka Rzepę pod redakcją Pani Ewy Dąbrowskiej w Polskim Radio Pomorza i Kujaw, które obok Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie objęło płytę patronatem. Krążek został wydany w nakładzie 1000 egz. i  będzie rozprowadzany  bezpłatnie w placówkach penitencjarnych na terenie całego kraju.

Anna Stranz

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Apel Pamięci Jana Pawła II w AŚ jest godny pochwały. Zaś udział Kazimierza Pawłowskiego (artysty malarza, poety),który swoją postawą życiową i wspaniałą twórczością może być przykładem człowieka wielkiej wiary, był jak najbardziej zasadny. Kazimierz otrzymał błogosławieństwo od Papieża Jana Pawła II, ale również – tuż przed Jego śmiercią – przesłał swój najnowszy obraz przedstawiający Jezusa. Z pewnością był to wspaniały prezent na pożegnanie dla naszego Papieża. Cieszę się, że mogę Kazimierza zaliczać do grona swoich przyjaciół.
Elżbieta Cyrulczyk

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.