Więzienia na Forum Inicjatyw Papieskich

5 kwietnia 2008 r.
Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Kolegiacka 1a Warszawa – Wilanów

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Papieskich

    5 kwietnia 2008 roku w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie odbyło się Forum Inicjatyw Papieskich – Pokolenie JP2 Papieżowi. Celem konferencji było spotkanie się przedstawicieli różnych inicjatyw papieskich z całego kraju by móc zaprezentować swą działalność innym, nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami…

    Inicjatorem spotkania był : Portal Internetowy Pokolenie-jp2.pl prowadzony przez P. Marka Falkowskiego z Białegostoku pod opieką duszpasterską ks. Bogusława Ofmana z par. p .w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II z Prezesem Ryszardem Zawadowski i Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie z Dyrektorem ks. prałatem dr Zdzisławem Struzikiem.

    Spotkanie rozpoczął dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie witając przybyłych gości, oraz przedstawiając założenia i cele funkcjonowania prowadzonej przez siebie placówki.

    Po części powitalnej referat wygłosił ks. Jarosław Cielecki – Dyrektor Vatican Service News na temat: „Jak obecnie przebiega proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II i jaka jest żywa pamięć po Jego śmierci”. Następnie głos zabrały osoby, które czerpiąc natchnienie z osoby Jana Pawła II, działają w swoich środowiskach upowszechniając Jego naukę i kontynuują dzieło przez Niego zapoczątkowane:
Grupa „Santo Subito” działająca przy par. p.w. Św. Ojca Pio w Warszawie na Kabatach – Pan Maciej Trybulec
Fundacja AVE realizująca projekt papieski AKK JPII z Warszawy -Pan Bartłomiej Włodkowski
Stowarzyszenie Bractwo Więzienne z Bydgoszczy realizujące z ogromnymi sukcesami resocjalizację w zakładach karnych według myśli i wskazań JP II – Pani Anna Stranz,
Rodzina Szkół im. JPII – Pani Maria Jolanta Nawrocka,
Stowarzyszenie „Dzieci Serc” z Radziechowy – Pani Jadwiga Klimonda,
Serwis Internetowy “Edukacja Medialna” -Pani Małgorzata Więczkowska
– Portal Internetowy Pokolenie-jp2.pl z Białegostoku – Pan Marek Falkowski

    Wśród zaproszonych gości, na konferencję przybyły oprócz w/w osób: Siostra Angela ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek z Szymanowa, przedstawiciele Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich z Krakowa:  kl. Adam Wójcicki CRL i kl. Piotr Szydełko CRL, z Łodzi Pan Ryszard Kabalski reprezentujący Fundację „Równe Szanse”, Pan Roman Czepe – KIK Białystok, Pan Zdzisław Malinowski – organizator grupy pielgrzymkowej WPP z Łap, ks. Andrzej Sikorski z serwisu Duchowy.pl, Przemysław Marciniak- firma Info-System, Red. Naczelny Wydawnictwa „Przyjdź”, Portal Internetowy „Samarytanin”, Pan Adam Mazurek – Prezes Of. Wyd. Poligraf. „ADAM” z Warszawy i Pani Prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak – Rektor Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

    Wszyscy mogli podzielić się efektami swoich działań i bezcennych inicjatyw poświeconych Ojcu Świętemu. Każdy przywiózł dla pozostałych różnorodne materiały informacyjne, a wystąpienia wzbogacone były interesującymi prezentacjami multimedialnymi.

    Portal Internetowy Pokolenie–jp2.pl specjalnie na tą okazję wydał wspaniały folder, prezentujący poszczególne inicjatywy realizowane przez zaproszonych gości.

    Forum Inicjatyw Papieskich zostało zakończone zwiedzaniem budującej się Świątyni Opatrzności Bożej.

    To spotkanie pokazało jak wiele w kraju dzieje się za przyczyną Jana Pawła II, oraz że pamięć o wielkim naszym rodaku a także Jego nauka, pieczołowicie są pielęgnowane i nadal realizowane jest Jego dzieło. Tylko po przez integrację mamy szansę w pełni rozwinąć swe możliwości.

 

    O efektach nawiązanych znajomości i wspólnie podejmowanych działaniach będzie można przeczytać w Portalu Pokolenie-jp2.pl, który ma stanowić wspólną, elektroniczną platformę jednoczącą poszczególne inicjatywy pod nazwą zasugerowaną przez ks. Jarka Cieleckiego “Grupą Inicjatyw Papieskich”.

 

    Kolejna edycja Forum Inicjatyw Papieskich odbędzie się za rok w pierwszą sobotę kwietnia – również w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Do tego czasu czekamy na uwagi, pomysły i sugestie.

 

 jp4.jpg jp6.jpg jp1.jpg

 jp2.jpg jp3.jpg jp9.jpg

 

Marek Falkowski

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.