Jubileuszowy Zjazd “Bractwa Więziennego”

Jubileuszowy Zjazd “BRACTWA WIĘZIENNEGO” w Warszawie w dniach 5-6.04.2008

z3.jpg z1.jpg kopia-img_0097m.jpg

kopia-3-56042008-r-bractwo-wiezienne-137.jpg kopia-56042008-r-bractwo-wiezienne-220.jpg kopia-3-56042008-r-bractwo-wiezienne-152.jpg

Bernardyna Wojtkowska, Prezes

Drodzy Przyjaciele,
Siostry i Bracia Wolontariusze!

Już 15 lat minęło od kiedy grupa założycieli postanowiła nadać ramy organizacyjne naszej działalności ewangelizacyjnej wśród więźniów. Przez te lata pracowaliśmy z entuzjazmem głosząc Dobrą Nowinę i pomagając wielu więźniom zmienić swoje życie…

Rośniemy w siłę, nie tylko liczebnie, ale jesteśmy organizacjąpożytku publicznego szanowaną, wiarygodną i potrzebną oraz docenianą przez więźniów, Zarząd Służby Więziennej, a także Sądy. Jest to wielki powód do chluby.

W trakcie naszej posługi stopniowo rozwijaliśmy zakres naszej działalności – teraz nie tylko spotykamy się z więźniami, prowadzimy różnego rodzaju działalność kulturalną wśród więźniów, pracujemy wśród rodzin osadzonych organizując mediacje i pomoc materialną. Wysyłamy paczki dla dzieci więźniów. Ostatnio rozpoczęliśmy program szkoleń dla więźniów – na razie w zakresie nauki podstaw języka angielskiego…

Wszystko to było możliwe dzięki Waszemu zaangażowaniu i współpracy z Kapelanami. Bardzo Wam wszystkim dziękuję.za Wasze zaangażowanie, poświęcenie, czas, trud i modlitwy.

Ks. Dr Jan Sikorski, Założyciel

Moi Kochani,

Oto obchodzimy XV-lecie pracy BRACTWA WIĘZIENNEGO. Z tej okazji sięgam myślą do początków jego powstania. Najpierw była to luźna grupa wolontariuszy, którzy w nowej sytuacji dopiero co powstałego duszpasterstwa więziennego, odważyli się towarzyszyć księżom w ich więziennej posłudze. Szybko przełamywali pierwsze opory nowej sytuacji, rozsmakowując się w nowej formie pracy ewangelizacyjnej. Nieoceniona Nina Szweycer, swoją zaradnością, zapałem i twórczymi pomysłami, ożywiała tę grupę, ściągając coraz to nowych członków.

Taki był zalążek Bractwa, które z czasem otrzymało swój status prawny, a nawet włączone zostało do międzynarodowej rodziny stowarzyszenia Prison Fellowship International… Kolejne zjazdy krajowe i międzynarodowe inspirowały naszą codzienną ewangelizacyjną pracę. Po śmierci Niny Szweycer, od roku 1995 przewodniczy naszemu Bractwu pani Bernardyna Wojtkowska. Podczas jej kadencji doczekaliśmy się pięciu nowych samodzielnych jednostek terenowych w Bydgoszczy, Koszalinie, Lublinie, Szczecinie i we Wrocławiu, a liczba członków wzrosła do 690 osób.

W dniu liturgicznego wspomnienia Dobrego Łotra, nasze Bractwo złożyło akt zawierzenia Matce Bożej przed Jej obrazem jasnogórskim.

Mam nadzieję, że pod taką opieką, będziemy dalej rozwijać się, przygotowywać się do dalszych jubileuszy, z pożytkiem dla naszych uwięzionych braci i zadań ewangelizacyjnych.

Ks. Paweł Wojtas, Naczelny Kapelan Więziennictwa RP

Zbliża się piętnasta rocznica współtworzenia przez osoby świeckie duszpasterstwa więziennego w Polsce. Rozpoczynając osiemnaście lat temu moja życiową „przygodę” z duszpasterstwem więziennym nie miałem wątpliwości, że bez zaangażowania świeckich wolontariuszy ta szczególna płaszczyzna duszpasterska nie będzie mogła właściwie odpowiadać za potrzeby więźniów. Wspaniałej troski duszpasterskiej osób świeckich na terenie więzień doświadczyłem podczas mojej pierwszej praktyki w duszpasterstwie więziennym w Wielkiej Brytanii, do której byłem skierowany w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Obejmując kapelaństwo największego aresztu śledczego w Polsce w Warszawie-Białołęce rozpocząłem pracę programowego spotkania z świeckimi wolontariuszami, a następnie dyrektorem jednostki, który wyraził aprobatę dla planowanej, systematycznej pracy świeckich wspomagających kapelana. Idei ścisłego współdziałania świeckich i kapelanów pozostanę wierny do końca mojej misji w duszpasterstwie więziennym.

Kochani świeccy siostry i bracia, chciałbym przypomnieć jak wielka to nasza wspólna odpowiedzialność za przygotowywanie więźniów do sakramentów świętych, szczególnie, gdy ich zaniedbania w dziedzinie religijnej sięgają wczesnego dzieciństwa, a bez naszej pomocy do końca życia mogliby pozostać bez zrozumienia  spraw zbawczych . Chciałbym abyśmy wspólnie zdawali sobie sprawę, że Pan Bóg daje nam sposobność  przyprowadzić do Niego zagubionego Brata lub Siostrę z za murów. Czyż nie jest to szczęście dla chrześcijaństwa, który ma wpisane we własne życie religijne nawracanie siebie i innych. Przecież z Pisma Św. Wiemy jak cenne są dla Pana Boga nasze szczere wysiłki pomocy innym w odnalezieniu drogi do wieczności. Śmiem twierdzić, że będzie sie nam grzesznym łatwiej rozliczać z kochający Stwórcą, u progu naszej ziemskiej podróży po świecie, mając świadomość, że spróbowaliśmy komuś pomóc zbliżyć się do Źródła Życia.

Naszą pracą żywo świadczymy wobec agnostyków, niewierzących, jesteśmy trochę jak św. Paweł, który z uporem Bożego maniaka mówi innym o niekończącym się Życiu. Dlatego życzę nam wszystkim mądrej współpracy, nowych inicjatyw, świeżych sił personalnych, aby Dobrą Nowinę odczytywano jako najpełniejszą „resocjalizację” po obu stronach więziennych murów.

Relacja uczestników – Prezes Aleksander Zacios – Kazimierz Pawłowski oraz Zdzisław Kusz.
              Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w Tej wielkiej duchowej uroczystości – szkoda tylko, że w tak małej liczbie – reprezentowany był Rzeszów.
Mamy nadzieję, że wolontariuszy przybędzie, bo warto pomagać braciom i siostrom uwięzionym odnaleźć Wiarę i sens nowego lepszego życia.
Program był bardzo bogaty w wydarzenia nie tylko duchowe, ale też przepełniał nas wielki duch radości ze wspólnego jubileuszowego światowego spotkania.
W gronie zacnych gości znaleźli się – Pani Profesor Krystyna Ostrowska, która jak co roku porwała nas swoim referatem – tym razem o przebaczeniu. Dla wielu była to lekcja pokory i zadumy nad własnym stanem sumienia!!! i postępowania w relacjach międzyludzkich.
Profesor Teodor Szymanowski apelował o niepodawanie się trudnościom a jednocześnie mówił o Komisji Readaptacji Skazanych, – dzięki której będzie można pokonać wiele barier, które towarzyszą przy prowadzeniu Ośrodków BW i Stowarzyszeń Charytatywnych pomagających nie tylko więźniom, ale tez innym ludziom potrzebującym pomocy.
Bardzo ciekawie wypowiedział się gość z Holandii – jego wywody na temat pracy P.F.I. w Holandii zrobiły duże wrażenie na wielu.
Głównym gościem XV rocznicy Bractwa Więziennego w Polsce był Dyrektor Europejskiego Oddziału Prison Fellowship International – Iwan Sotirov oraz gość z Portugalii.
Iwan Sotirov wyraził szczery podziw dla działalności Bractwa Więziennego w Polsce, złożył gratulacje i wręczył nominowanym działaczom dyplomy za długoletnią pracę na rzecz ewangelizacji w więzieniach. Otrzymaliśmy i my, za co Bogu niech będą dzięki.
Po uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Andrzeja Boboli, udaliśmy się do ODKSW w Popowie, gdzie przeżyliśmy głęboko Apel Jasnogórski oraz odmawiany wspólnie Różaniec o rychłą Beatyfikację Papieża Polaka Jana Pawła II.
Rozważania i prowadzenie Ania Stranz i Tadeusz Kuczun z Bractwa Więziennego w Bydgoszczy.
Mieliśmy i my swój akcent w postaci wystawy moich prac malarskich.
Wystawa pt. „ Z wiara przez życie” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Była to swoista katecheza nie tylko dla uczestników z Polski, ale i zza granicy. Nadmienić pragnę, że Ks.Prałat dr Jan Sikorski obchodził niedawno 50- lecie kapłaństwa i z tej  okazji oraz za jego serce i naukę wiary – duchowe prowadzenie Bractwa Więziennego przez wiele lat obdarowany został obrazem „ Ewangelizacja – Wypłyń na głębię”. Jest to wspaniały kapłan wielkiego ducha wiary i serca.

Obdarowani zostali również goście z zagranicy.
Po uroczystej Mszy Świętej ( Homilia o Miłosierdziu Bożym przez Krzyż ) oraz wspólnym zdjęciu uczestników wróciliśmy do domów naładowani duchem wiary i radości.
Nasz kierowca, niezrzeszony w Bractwie Więziennym był pod wielkim wrażeniem i szczęśliwy, że był z nami. Za wszystkie łaski i dary Bogu niech będą dzięki – Jezusowi Chwała i  dziękczynienie na wieki wieków Amen                                                                                                                    

Apel do więźniów – i nie tylko. Jeżeli jesteście zainteresowani działaniami Bractwa Więziennego i chcielibyście czynnie włączyć się do działania.  Piszcie na adres Redakcji „PRZEMIANA” z dopiskiem „BRACTWO WIĘZIENNE”.

Z pamięcią w modlitwie
Kazimierz

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.