SAMARYTANIA zaprasza

logo-2
Do działań
Duszpasterstwa Więziennego dołączyło
Stowarzy
szenie pn. Bractwo Więzienne Samarytania, które wyrosło z tradycji kilkunastoletniej posługi Wolontariuszy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez:
Bractwo Więzienne SAMARYTANIA.

Projekt Centrum Readaptacji METANOIA

z dotacji Ministra Sprawiedliwości  od 1  STYCZNIA  do 31 grudnia 2016 r.

Pomoc świadczona zgodnie z Dz.U. o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z 6 października 2015 oraz zgodnie z  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,z późn. zm.3).

W Centrum Pomocy Rodzinie i Uzależnionym

We wrześniu odbył się wyjazd do Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Sanktuarium w Licheniu. Grupa 15 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz w wolontariuszami i wychowawcą zwiedziła Sanktuarium, piękne tereny zielone. Następnie grupa miała spotkanie w terapeutą oraz z byłym więźniem alkoholikiem, który dzisiaj jest trzeźwy, ożenił się i prowadzi własną działalność – spotkanie odbyło się w Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy wyjazdu bardzo zabiegali o płyty ze zdjęciami, które oczywiście otrzymali ale jest to dla nas dowód, że zmiana centrum życia, pielgrzymka do miejsca o wyższych wartościach, również kultu religijnego – są ważnym elementem postrzegania siebie, ukierunkowania swojego myślenia na tzw. normalne życie, czyli readaptację społeczną.

Integracja społeczna dla skazanych

Spotkanie w CIS

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania readaptacyjne w warunkach wolnościowych w Centrum Integracji Społeczej w Bydgoszczy dla osadzonych z Aresztu Śledczego a następnie z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Program Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jest ważnym instrumentem wsparcia i readaptacji społeczno-zawodowej grup nie będących społecznie i ekonomicznie samo wystarczającymi oraz ich integracji z rynkiem pracy. Jego zasadniczym celem jest zwiększenie możliwości wyjścia z izolacji i przywrócenie do podejmowania ról społecznych, w tym zawodowych, przez osoby długotrwale pozostające na marginesie życia społecznego. Zasadniczym zadaniem CIS jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Realizacja programu ma ostatecznie zapewnić usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu a tym samym uniezależnienie ich od instytucji pomocowych.

 

Godność człowieka – METANOIA

Spotkanie w Caritas Diecezji Bydgoskiej było skierowane również dla recydywistów, osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego. Przedstawiona prezentacja działalności przez dyrektora Caritasu, ks. Wojciecha Przybyłę, pokazała ogrom działań na rzecz ludzi wykluczonych. Pokazała również godność każdego człowieka nad którym pochyla się Caritas – chorych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo.
W drugiej części osadzeni spotkali się z wolontariuszami Ośrodka, szkolenia psów i przewodników EtOs prowadzącymi dogoterapię z dziećmi niepełnosprawnymi. Kierownik Tadeusz Karnicki przedstawił w zarysie zasady układania psa jako przewodnika, opiekuna oraz przysłowiowego terapeutę.

Readaptacja w Fundacji WIATRAK

Odbyły się spotkania readaptacyjne w warunkach wolnościowych dla osadzonych w zakładzie karnym półotwartym dla recydywistów. Pierwsze spotkanie integracyjne warunkach wolnościowych zostało zrealizowane w Fundacji Wiatrak z udziałem osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego, Wychowawcy oraz wolontariuszy
i pokazało całą przestrzeń rozwoju człowieka, realizowaną na różnych płaszczyznach: mentalnej, duchowej i fizycznej. Fundacja mieści się w nowo oddanym Domu Jana Pawła II, który osadzeni dokładnie zwiedzili. Wiatrak inspiruje życie kulturalne i społeczne nowej dzielnicy Bydgoszczy – Fordon, dając alternatywę dla tzw. nudy i destrukcji. Ta Fundacja prowadzi również doradztwo i aktywizację zawodową oraz bezpłatne lekcje nauki języków dla bezrobotnych Zainteresowanie osadzonych działaniami Fundacji było ogromne, a zakończyło się w sali konferencyjnej spotkaniem z w-ce prezesem Fundacji – Anną Leszczyńską przy smacznym poczęstunku.

Nie bądź więźniem uzależnienia

DSCF1082

W wybranych zakładach karnych Okręgu bydgoskiego SW odbyły się spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu Centrum Readaptacji METANOIA, realizowanego z dotacji Ministra Sprawiedliwości.
W ZK w Koronowie i w OZ w Koronowie odbyły się spotkania na tzw. „zamku”  w Oddziale półotwartym. Prelekcję pt. „W świecie uzależnień” połączoną ze świadectwem byłego więźnia. poprowadziła terapeutka, mgr resocjalizacji. Świadectwo byłego więźnia, który przywiózł wydane przez siebie broszurki pt.: „Wolność jaką daje Bóg” ze świadectwem przemiany życia, uwolnienia z uzależnień i pełnej readaptacji społecznej, spotkało się z dużym zainteresowaniem osadzonych i zaproszeniem na kolejne spotkania.

Spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień „Nie bądź więźniem uzależnienia” były prowadzone również  dla dwóch grup w ZK w Fordonie przez doświadczoną terapeutkę, zajmującą się terapią uzależnień i interwencją kryzysową. Celem prelekcji było przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, w zakresie kształtowania postaw związanych z osobistą odpowiedzialnością za życie bez korzystania z substancji uzależniających. Spotkania prowadzone w aktywny sposób cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko osadzonych ale również służby więziennej. Profesjonalizm terapeuty jak i realne świadectwo nawrócenia i przemian życia b. więźnia myślę, że ułatwi niejednemu człowiekowi rewizję swojego życia.

 

JUBILEUSZ WIĘŹNIÓW w Roku Miłosierdzia

Pielgrzymka Bractwa WięziennegoW dniu 6. listopada zapraszamy KSIĘŻY KAPELANÓW, FUNKCJONARIUSZY I WOLONTARIUSZY oraz SKAZANYCH NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ DUSZPASTERSTWA WIĘZIENNEGO
NA JASNĄ GÓRĘ, w ramach  JUBILEUSZU WIĘŹNIÓW, który obchodzimy w dniu 6. listopada – w przeżywanym obecnie ROKU MIŁOSIERDZIA.

Program:
godz.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz.15.15 Droga Krzyżowa
godz.16.00 Podwieczorek – Dom Pielgrzyma
godz.17.00 Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej
w Intencji Więźniów i Duszpasterstwa Więziennego
18.30 Kolacja – Dom rekolekcyjny Sióstr Miłosierdzia
19.00-20.00 Spotkanie Duszpasterstwa Więziennego
– Dom rekolekcyjny Sióstr Miłosierdzia
21.00 Apel Jasnogórski z udziałem Księży Kapelanów, Wolontariuszy, przedstawicieli Służby Więziennej i byłych Więźniów
22.00 Nocleg w Domu rekolekcyjnym

Posiłki, dojazdy i noclegi uczestnicy finansują we własnym zakresie.

Organizator: Bractwo Więzienne SAMARYTANIA
Z uwagi na rezerwację prosimy o wcześniejsze zgłoszenia:
Anna Stranz – kom.531 577 585
Prezes
Ks. infułat dr Jan Sikorski –  kom.604536510
Członek honorowy Bractwa Więziennego SAMARYTANIA

XXXV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Program spotkań organizowanych przez
BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA:

4 listopada, piątek
godz.10.00 „Mistrz słowa – w 100. rocznicę śmierci
Henryka Sienkiewicza”– Małgorzata Jarocińska
Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4
(obowiązują zaproszenia)

5 listopada, sobota
godz. 10.30 „Korzenie naszego losu – w 1050 rocznicę naszego Chrztu” -Małgorzata Jarocińska
Msza święta – świadectwo byłego Więźnia Marcina, byłego satanisty
Zakład Karny w Strzelewie
(obowiązują zaproszenia)

5 listopada, sobota
godz. 15.00 „Korzenie naszego losu – w 1050 rocznicę naszego Chrztu” -Małgorzata Jarocińska
Msza święta – świadectwo byłego Więźnia Marcina, byłego satanisty
Zakład Karny w Potulicach, Al. Parkowa 1
(obowiązują zaproszenia)

9 listopada, środa
godz. 11.00 „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II
– O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś” – Świadectwa byłych Więźniów: Tomasza, Marcina i Andrzeja
program słowno-muzyczny
Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74

10 listopada, czwartek
godz.10.00 „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II
-O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś” – Świadectwo byłego Więźnia Marcina
program słowno-muzyczny
Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie, ul. Rynek 8
(obowiązują zaproszenia)

12 listopada, sobota
godz.15.00 „Mistrz słowa – w 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza”
– Małgorzata Jarocińska
Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27
(obowiązują zaproszenia)

Piosenki zza krat dla św. Jana Pawła II …

Tomek

Tomek

 Piosenki z więziennej celi – dla  św. JANA PAWŁA II  zostały skomponowane przez Tomka, który otrzymał w chwili śmierci Papieża Polaka Łaskę nawrócenia. To wydarzenie miało miejsce w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy „na kracie”. Swoje podziękowanie Papieżowi Polakowi Tomek wypowiedział w wielu wierszach a także wyśpiewał w piosenkach, których jest autorem zarówno słów jak i muzyki. Tematyka piosenek jest bardzo różnorodna i obejmuje smutne dzieciństwo, miłość do Maryi, żal za popełnione winy, chwałę za otrzymana łaskę nawrócenia oraz charakterystyczne rysy pontyfikatu Papieża Wielkiego Jana Pawła II – obecnie świętego.

„Ojcze Święty” – muzyka i słowa Tomasz Kowalski
„Kwietniowy wieczór” – muzyka i słowa Tomasz Kowalski
„Wybacz mi Jezu” – muzyka i słowa Tomasz Kowalski
„Łzy Maryi” – muzyka i słowa Tomasz Kowalski
„Dzięcięcy świat” – muzyka i słowa Tomasz Kowalski

Świadectwo:
Historia, którą chcę się z wami podzielić jest tylko fragmentem mego życia. Życia, które było przepełnione złem, gdzie nie było miejsca dla wiary, dla Boga. Tak przyznaję – to podłe, ale jak zauważyliście użyłem słowa nie było… Mam na imię Tomek. Urodziłem się w Zakładzie Karnym.
Czytaj dalej »