Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia “Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski

Prezes Zarządu: Anna Stranz

Zastępca Prezesa Zarządu: Tadeusz Kuczun

Skarbnik: Katarzyna Kołcon

Sektretarz: Jolanta Ćwirko

Członek Zarządu: Maria Jaskólska