“KAPELAN SOLIDARNOŚCI” w ZK w Potulicach

XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Spotkanie pt.: “KAPELAN SOLIDARNOŚCI” odbyło się w Zakładzie Karnym w Potulicach.  To kolejne wydarzenie poświęcone bł. Ks. Jerzemu w przeddzień 30. rocznicy śmierci zapisało się w sercach osadzonych – do medytacji w więziennych celach.

Koncert pieśni religijnych, świadectwo brata Jana oraz droga życia Ks. Jerzego, przedstawiona w prezentacji multimedialnej, były źródłem wielu refleksji, które podczas Eucharystii odprawionej przez Kapelana Ks. Ryszarda Czajka osadzeni mogli ofiarować Bogu, za wstawiennictwem bł Ks. Jerzego.

Różne losy świętych i grzesznych w życiu i po śmierci

1 A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
2 Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście
3 i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
4 Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
5 Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.
6 Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
7 W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
8 Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
9 Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
10 A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana:
11 nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła.
12 Żony ich głupie,
przewrotne ich dzieci,
przeklęty ich ród!

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.