SZCZĘŚCIE – refleksje byłego Więźnia

Zbawienie - K. Pawłowski

Zbawienie – K. Pawłowski

W dzisiejszym świecie szczęście jest ,,produktem” deficytowym. Ludzie starają się odnaleźć je w pieniądzach, narkotykach, czy też alkoholu. Tym czasem do szczęścia jest nam tak nie wiele potrzeba. Bóg dał nam wskazówkę jak je osiągnąć : “Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.” (Izajasz 48, 17-18)
Tak więc szczęście jesteśmy w stanie osiągnąć, pod warunkiem podążania drogą Bożą. Nie bez przyczyny Jezus oznajmił nam: “Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie.” (Mateusz 5,3). Szczęśliwi są ci, którzy podążają drogą Pańską. Kiedy Jezus był jeszcze na ziemi oznajmił swym uczniom, iż “nie przyszedł, aby Mu służono, lecz, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mateusz 20,28). On, syn Boży zstąpił z nieba, aby poświęcić swoje życie dla naszego zbawienia. Aby każdy z nas, mógł w przyszłości cieszyć się błogosławieństwami spisanymi przez św. Jana w Księdze Objawienia: “I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.” (Apokalipsa 21,4).
Czyż nie będzie to przepiękne życie?
Wierząc, iż będziemy się mogli nim cieszyć w nie dalekiej przyszłości, powinniśmy być wdzięczni za to co ofiarował nam Chrystus, nasz Zbawiciel.”W nim [bowiem] mamy odkupienie przez Jego Krew- odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski” (Efezjan 1,7).

Przemysław W.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.