Biblia w każdej celi…

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANI   DYREKTOR POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO MAŁGORZACIE PLATAJS ZA DAR 1000 egz. PISMA ŚWIETEGO PRZEKAZANEGO  STOWARZYSZENIU “BRACTWO WIĘZIENNE” DLA OSADZONYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH.  UFAMY, ŻE ŻYWE SŁOWO BOŻE STANIE SIĘ ŹRÓDŁEM BOŻEJ RESOCJALIZACJI W SERCACH NASZYCH BRACI, ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI.

 (Hbr 4,12-16)
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne,
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego,
któremu musimy zdać rachunek.
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom,
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie
i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis, rozważ jego skomentowanie lub skorzystanie z RSS-a i w konsekwencji otrzymywania informacji o nowych wpisach do Twojego czytnika.

Komentarze

Brak komentarzy.

Wybacz, komentowanie tymczasowo zabronione.