Konto Bankowe

Stow.”BRACTWO WIĘZIENNE”
Oddział Kujawsko-Pomorski
Pl. Kościeleckich 7
85-033 Bydgoszcz

KRS: 0000372909     NIP 953 26 21 517     Regon 340853498

Nazwa posiadacza rachunku:

Stowarzyszenie „BRACTWO WIĘZIENNE” Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank – nr rachunku bankowego: 27 1140 2017 0000 4402 1226 5619

tytułem: na cele statutowe